..: İLGİLİ MEVZUATLAR :..

ALACA İLÇE ETİK KOMİSYONUNUN KURULUŞU:..

5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna dayanılarak 13.04.2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranışları İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 29. maddesi gereğince kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere Alaca Kaymakamlığı İlçe Etik Kurulu Alaca Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdür Vekili Hayati ÖZDEMİR başkanlığında, Şef M. Fatih BİLGİLİ, V.H.K. İşletmeni Şükrü KÖSE Memur Nurettin ÇALIŞKAN'dan oluşturulmuştur.

- Etik Komisyonu Kaymakamlık Makamının 18/01/2016 tarih ve 784 sayılı onayı ile kurulmuştur.
- Söz konusu komisyon 1 yıl süre ile 1 başkan ve 3 üyeden oluşmaktadır.

 

ALACA İLÇE ETİK KOMİSYONU ÜYELERİ:..

ADI SOYADI
Hayati ÖZDEMİR
M. Fatih BİLGİLİ
Şükrü KÖSE
Nurettin Çalışkan

ÜNVANI
Yazı İşleri Müdür Vekili
Şef
V.H.H. İşletmeni
Memur

GÖREVİ
Komisyon Başkanı
Üye
Üye
Üye

 

KURUL İLETİŞİM BİLGİLERİ:..

Adres : Alaca KaymakamlığıHizmet Binası- ALACA/ÇORUM

Telefon : +90 364 411 50 01
Faks&nb sp;: +90 364 411 55 35
e- posta:
alaca@icisleri.gov.tr .
Başvuru Yeri : Alaca Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü

BAŞLICA ETİK İLKELERİ:..

* Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci
* Halka hizmet bilinci
* Hizmet standartlarına uyma
* Amaç ve misyona bağlılık
* Dürüstlük ve tarafsızlık
* Saygınlık ve güven
* Nezaket ve saygı
* Yetkili makamlara bildirim
* Çıkar çatışmasından kaçınma
* Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
* Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı
* Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
* Savurganlıktan kaçınma
* Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan
* Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık
* Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu
* Eski kamu görevlileriyle ilişkiler
* Mal bildiriminde bulunma

ETİK KOMİSYONU GÖREVİ:..

- Kamu görevlilerinin uymaları gereken 'etik davranış ilkelerini belirlemek' ve 'uygulamayıgözetmek'
- Etik davranış ilkelerinin ihlal edildiği iddiasıyla re'sen veya başvuru üzerine gerekli 'inceleme ve
araştırmayı yaparak sonucu ilgili makamlara bildirmek',
- Kamu yönetiminde 'etik kültürünü yerleştirmek' üzere çalışmalar yapmak ve yaptırmak ve bu
konuda yapılacak çalışmalara destek olmakla görevli ve yetkilidir.
- Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak.
- Etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek.
- Etik uygulamaları değerlendirmek.
- Her yıl Mayıs ayının son haftası Etik Haftası olarak kutlanacaktır.