HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)

Dini Soruların Cevaplandırılması,

Sözlü, yazılı ve Elektronik olarak yapılmaktadır.

Sözlü anında, diğerleri
7gün içerisinde

Dini Eserlerin İncelenmesi

Yazı ekinde Basılı ve görsel yayını yapılacak eserin metni

3 A y

İhtida İşlemleri

Dilekçe, Dört Adet Fotoğraf, Yabancı Uyruklu ise Pasaport Örneği

1 Saat

Aile İrşad Rehberlik Bürosu

Sözlü, yazılı ve Elektronik olarak yapılmaktadır.

Telefonla sorulanlar ile yüz yüze görüşme talepleri anında karşılanır. Yazılı talepler 5 gün içinde cevaplandırılır.

Vekalet Yoluyla Kurban Kesimi

Vekalet yoluyla kurban kestirmek isteyen vatandaşlarımız Başkanlığımızca belirlenen ücreti banka hesabına yatırıp banka dekontunu Müftülüklere ulaştırarak Kurbanlarını kestirebileceklerdir.

30 Dakika

Cami Devirleri

1- Dilekçe
2- Caminin isim tutanağı
3- Cami Devir tutanağı

2 gün

Cami Dersleri

Dilekçe

Haftada en az 2 Saat

Dernek, Vakıf, Kurum ve Kuruluşlardan Vaaz ve Mevlit için Camilerin Kullanım İzni

Dilekçe

2 Gün

Tarihi Camilerde Film, Fotoğraf Çekim İzni

Dilekçe

5 Gün

Ulusal Tv.lerin tarihi camilerde Mevlit programlarını çekim izni.

Dilekçe

15 Gün

Güneşin doğuşu ve batış vakti öğrenme talepleri

Dilekçe

7 Gün

Cezaevi Din Hizmetleri

Cumhuriyet Başsavcılığının Talebi Mülki İdare Amirinin Oluru ile görevlendirme yapılır.

7 Gün

SHÇEK Bağlı kuruluşlarda Din Hizmeti

İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden
talep ve mutabakat,
Mülki Amirin oluru ile görevlendirme

7 Gün

Kur'an Kurslarına Öğrenci Kayıt İşlemleri

a) Dilekçe
b) 2 adet vesikalık fotoğraf,

10 Dakika

Yaz Kur'an Kurslarına Öğrenci Kayıt İşlemleri

Dilekçe

10 Dakika

Kur'an Kursu Açılışı

1-Kurs binasına ait tahsis belgesi,
2- Bina tanıtma formu,
3- Milli Eğitim Müdürlüğü raporu,
4- Sağlık Müdürlüğü raporu,

1 Ay

Hafızlık Tespit Sınavları (Yılda bir defa) Bölge merkezi İl Müftülüklerinde yapılır.

a) Hafızlık tespit sınavı müracaat dilekçesi
b) 3 adet fotoğraf

1 Hafta

Hafızlık Tespit Sınavları Başkanlık merkezinde; Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının ilk Salı günleri yapılır.

a) Hafızlık tespit sınavı müracaat dilekçesi
b) 3 adet fotoğraf

1 Gün

Camilerde Kur'an Öğretimi Kurslarına Kayıt İşlemleri

Dilekçe

10 Dakika

Hac Ön Kayıt İşlemleri

1- Form dilekçe,
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
3- Ön kayıt ücretinin bankaya yatırıldığına dair para dekontu,

30 Dakika

Umre kayıt İşlemleri

1- Katılacağı tur tarihi itibariyle geçerlilik süresi en az 1yıl olan pasaport,
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
3- 4x6 ebadında arka fon rengi beyaz olan 3 adet vesikalık fotoğraf,
4- Umre seyahat ücretinin bankaya yatırıldığına dair para dekontu,
5- Aşı kartı,
6- Umreye yalnız gidecek 45 yaşından küçük bayanlar ile 18 yaşından küçük erkekler için, noterden alınacak muvafakat name ile taahhütname,
7- 45 yaşından küçük bayanlardan eşleriyle birlikte gidecek olanların evlenme cüzdanı fotokopisi, yanında eşi olmayıpbirinci derece erkek akrabası ile gidecek olanlardan ise akrabalık belgesi.

30 Dakika

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İLKMÜRACAAT YERİ:

İKİNCİ MÜRACAAT YERİ:

İsim: İhsan CANER

İsim : Ayhan YAZGAN

Unvan : Müftü

Unvan : Kaymakam

Adres: İlçe Müftülüğü Alaca/Çorum

Adres : Alaca Kaymakamlığı

Tel : 0364 4112183

Tel : 0364-4115001

Faks : 0364 4115083

Faks : 0364-4115535

E-Posta : alacamuf@diyanet.gov.tr

E-Posta : www.alaca.gov.tr