T.C.

ALACA KAYMAKAMLIĞI

İlçe Özel İdare Müdürlüğü

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

VATANDAŞA

SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

1

Sıhhi Müesseselere

Ruhsat Verilmesi

1- Başvuru beyan formu
2- Yerleşim yeri belgesi
3- Gerçek ve/veya Tüzel Kişiliğe Ait Evraklar
4- Vaziyet planı veya kroki
5- Oda kayıt belgesi
6- Kat Mülkiyeti Kanununa tabi ise alınması gereken izin belgesi
7- Özel yapı şeklini gerektiren işyeri ise izin belgesi
8- Ustalık belgesi
9- İtfaiye raporu gerektiren işyeri ise itfaiye raporu

10-Hijyen Eğitim Sertifikası

Başvurunun Yönetmelikte belirtilen kriterlere uygun olması halinde aynı gün içerinde Ruhsat verilmektedir.

2

Umuma Açık Eğlence ve İstirahat Yerleri

Ruhsatlarının Verilmesi

1- Başvuru beyan formu
2- Yerleşim yeri belgesi
3- Gerçek ve/veya Tüzel Kişiliğe Ait Evraklar
4- Vaziyet planı veya kroki
5- Oda kayıt belgesi
6- Kat mülkiyeti Kanununa tabi ise alınması gereken izin belgesi
7- Özel yapı şeklini gerektiren işyeri ise izin belgesi
8- Ustalık belgesi
9- İtfaiye raporu gerektiren işyeri ise itfaiye raporu
10- Gerekirse Mesul Müdür Sözleşmesi

11-Hijyen Eğitim Sertifikası

İlçe Özel İdare Müdürlüğümüzce 1 ay içerisinde evrakları tamamlanan İşyerlerine Ruhsat verilmektedir.

3

Köy İçme suyu arızaları

Dilekçe

Aynı Gün İl Özel İdaresine Yazılır

4

Köy Yolları Bakım Onarım Talepleri

Dilekçe

Aynı Gün İl Özel İdaresine Yazılır

5

Köy kanalizasyon arızaları

Dilekçe

Aynı Gün İl Özel İdaresine Yazılır

6

Bilgi Edinme Kanununa göre yapılan talepler

1- Dilekçe veya elektronik posta
2- İstenilen basılı evrak veya dokümanlar ile posta ücretinin Müdürlüğümüz hesabına yatırılması

15 gün

7

Gerçek ve Tüzel Kişilerin ihbar ve şikayet dilekçeleri

Dilekçe

15 gün

8

Vergi Kayıtları ve Tahrir Defteri Kayıtları Talepleri

Dilekçe veya Resmi Yazı

10 gün

9

Genel Evrak İşlemleri

Yazı veya Dilekçe

1 gün

10

Kesin Teminatların Kabulü

Geçici Teminatların Çözümü

1-Resmi Yazı

2-Banka Dekontu

1-2 gün

11

Adrese Dayalı Kayıt Sistemine göre Numarataj Çalışmaları

1-Dilekçe

2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3-Tapu Senedi Fotokopisi

4-Köy İhtiyar Heyet Kararı

Aynı Gün İl Özel İdaresine Yazılır

12

İlköğretim Okullarının ödemeleri

(İnşaat Malzemesi,Yakacak,Kırtasiye,Su,

Elektrik,Telefon,İnternet)

1-Fatura

2-Onay

1-3 gün

13

Dava ve İcra Dosyaları

1- Resmi yazı

7 gün

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İ l k M ü r a c a a t Y e r i

İ k i n c i M ü r a c a a t Y e r i

Alaca İlçe Özel İdare Müdürlüğü

Alaca Kaymakamlığı

İsim

Mehmet ERDEMLİ

İsim

Ramazan KURTYEMEZ

Unvan

İlçe Özel İdare Müdürü

Unvan

Kaymakam

Adres

Hükümet Konağı /Alaca

Adres

Alaca Hükümet Konağı

Tel.

0 364 411 50 32

Tel.

0 364 411 50 01

Faks

0 364 411 82 77

Faks

0 364 411 55 35

e-posta

mehmet.erdemli@icisleri.gov.tr

e-posta

alaca@icisleri.gov.tr