ALACA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET
STANDARTLARI ÇİZELGESİ

Sıra No

HİZMETİN ADI

İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

1

Evrak Kayıt Havale


Gün İçinde

2

Emeklilik

1.Dilekçe

2.Nüfus Kayıt Örneği

3.Nüfus Cüzdanı Örneği

Adet Fotoğraf

5.Terhis Belgesi

6.Diploma (Görevde iken mezun olduğu okulların

diplomaları)

7.Hizmet Birleştirme evrakları

8.Hizmet Borçlanması

9.Mazeret emeklileri için son 6 ay içinde alınmış

sağlık kurulu raporu

15 İş Günü

3

Yurtdışı İzni

1.Yurtdışı Çıkış Formu 2.Dilekçe

3.İzin Belgesi

15 İş Günü

4

Aylıksız İzin

Doğum İçin;

Doğum Raporu

5. yılını dolduran personel için;

Dilekçe

Askerlik için;

1.Askere Sevk Belgesi

2.Dilekçe

15 İş Günü

5

Mazeret İzni

Mazeret İzin Dilekçesi

1 İş Günü

6

Hastalık İzni

1.Sağlık Raporu 2.İzin Dilekçesi

1 İş Günü

7

Askerlik Tehiri

1.Dilekçe 2.Hizmet Cetveli 3.Diploma 4.Askerlik Tehir Belgesi

30 İş Günü

8

Adaylık

Temel Eğitim, Hazırlayıcı Eğitim ve Uygulamalı Eğitime katılıp başarılı olanların stajyerliği kaldırılır.

1.Uygulamalı eğitim değerlendirme belgesi 2.Valilik Onayı

30 İş Günü

9

Hizmet Birleştirme

Vekil Öğretmenler İçin;

1.Dilekçe

2.Hizmet Cetveli

3.Nüfus Kayıt Örneği

SGK'lı Çalışanlardan;

1.SGK No

2.Dilekçe

3.Hizmet Birleştirme Yapılacağı Dönemlerdeki

Memuriyet Belgesi

4.Nüfus Kayıt Örneği

30 İş Günü

10

İstifa

İstifa Dilekçesi

30 İş Günü

11

Yönetici Görevlendirme

Yönetici Atama Kılavuzu

Atama Kılavuzunda belirtilen tarihler

12

Yer Değiştirme İşlemleri

Yer Değiştirme Kılavuzu

Yer Değiştirme Kılavuzunda belirtilen

tarihler

13

Askerlik Borçlanması

1.Form Dilekçe (Sosyal Güvenlik Kurumuna

Hitaben)

2.Nüfus Cüzdanı sureti

3.Öğrenim Belgesi

4.Terhis Belgesi

60 İş Günü

14

Sendikal Faaliyetler

1.Sendikaya üye olanlar için sendika üyelik formu 2.Sendikadan istifa edenler için çekilme formu

30 İş Günü

15

Mal Bildirim

Mal Bildirim Formu

5 İş Günü

16

Bilgi Edinme

Başvuru Formu

30 İş Günü

17

Muvafakat

1.Dilekçe

2.Hizmet Belgesi

30 İş Günü

18

Terfi

Kademe Terfi işlemi için;

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü onayı Derece Terfi işlemi için;

İl Milli Eğitim Müdürlüğü onayı

30 İş Günü

19

Sözleşmeli Öğretmenin göreve Başlaması

1.Başvuru Formu (İnternet Üzerinden)

2.Sağlık Beyanı

3.Adli Sicil Kaydı Beyan

4.Askerlik Durum Beyanı (Erkekler için)

Adet Vesikalık Fotoğraf

6.Mal Bildirim Beyanı

7.Diploma Fotokopisi

8.Etik Sözleşmesi

9.Personel Bilgi Formu

30 İş Günü

20

Okul Gezileri

1.Geziye katılacaklara ait isim listesi 2.Gezi planı

3.Okul gezileri çerçeve sözleşmesi

4.Geziye katılacak otobüse ait trafik tescil belgesi, Trafik belgesi, D2 veya Y Belgesi

5.Otobüs şoförüne ait ehliyet, Psiko Teknik değerlendirme belgesi örneği

6.Araç kiralık ise araç kira sözleşmesi 7.Seyahat Acentesi İşletme Belgesi örneği 8.Otobüs zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası, zorunlu mali sorumluluk sigorta belgesi örneği 9.Bir günü aşan ve yatılı kalınması gereken gezilerde kalınacak yere ait rezervasyon belgesi 10.Eğitim amaçlı gezilerde ziyaret edilecek kuruma ait randevu belgesi

5 İş Günü

21

Karne, Takdir, Teşekkür Belgelerinin Okullara Dağıtımı


5 İş Günü

22

Ücretsiz Ders Kitaplarının Dağıtımı


Eğitim Öğretim Yılı

23

Diplomaların Onaylanması

Okul Müdürlüklerinin Yazısı

3 İş Günü

24

Devamsız Öğrenciler

1.Okul Müdürlükleri yazısı 2.Veli ile yapılan yazışmalar 3.Diğer illerden gelen yazılar

Eğitim Öğretim Yılı

25

Sosyal Etkinlikler

Okullardan gelen yazılar

5 İş Günü

26

Personel Kimlik Kartı

1.Banka Dekontu

2. Adet Vesikalık Fotoğraf

3.Doldurulmuş ve İmzalanmış Personel Kimlik Kartı

5 İş Günü

27

Diploma Örneği İsteme

1.Dilekçe

2.Nüfus Cüzdan Fotokopisi

2 İş Günü

28

Hizmet Belgesi

Dilekçe

1 İş Günü

29

İntibak

1.Dilekçe

2.Diploma Örneği 3.Nüfus Kayırt Örneği

15 İş Günü

30

Kadro Kaydı Tetkiki

Dilekçe

5İş Günü

31

Terfi İşlemleri (Lise Hazırlık Okuma Sebebiyle- Yüksek Lisans Sebebiyle-Diğer Nedenler)

1.Dilekçe

2.Diploma Örneği

3.Gerekçeyi Gösteren Belge 4.Nüfus Kayıt Örneği

5 İş Günü

32

Askerlik Borçlanması

1.Dilekçe

2.Terhis Belgesi 3.Hizmet Cetveli 4.Nüfus Kayıt Örneği

30 İş Günü

33

Hizmet Birleştirme

1.Dilekçe

2.Bağlı Belgeler 3.Hizmet Cetveli 4.Nüfus Kayıt Örneği

30 İş Günü

34

Çalışan ve Emekli Öğretmenlerin Hususi Damgalı Pasaport (Yeşil Pasaport)

1.Dilekçe

2.Emekli Tanıtım Kartı

3.Nüfus Cüzdan Fotokopileri ve Aslı

Adet Vesikalık Fotoğraf (Zemin Beyaz)

5.İl Dışından Emekli Olan Öğretmen ve Diğer

Personelin Başvuru İşlemleri 10 Günde

Sonuçlandırılmaktadır.

6.Kadrosunun 3. Derecede Olduğunu Gösteren

Hizmet Cetveli (Çalışanlar İçin)

2 İş Günü

35

Hizmet Damgalı (Gri) Pasaport (Öğrenciler İçin) Formu

1.Görev Yazısı

2.Dilekçe (Okula / Kuruma Yazılacak)

3.Sözleşme

4.Çalışma Programı

5.Okul Müdürlüğünün Üst Yazısı

6.Müdürlüğümüzün Üst Yazısı

7.Muvafakatname

8.Form

9.Öğrenci Belgesi

10.Nüfus Cüzdan Fotokopisi ve Aslı

2 İş Günü

36

Resmi Mühür

1.Okul veya kurumun talep yazısı 2.Açılış Onayı 3.Tahsilat Makbuzu 4.Müdürlüğümüzün üst yazısı 5.Valilik Onayı

60 İş Günü

37

Yarışmalar

Resmi ve Özel Kuruluşlara Ait Yarışma Şartnamesi

10 İş Günü

38

Tiyatrolar

1.Sergilenecek Tiyatro Eserinin Tam Metni 2.Tiyatronun (Oyunu sergileyecek kişi veya grubun) vergi mükellefi olduğuna dair belge ( Vergi Levhası Fotokopisi)

3.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Hitaben Dilekçe (Oyun izni için, oyunun oynanacağı okul türünü belirten, adres ve telefon yazılı)

4.Oyun yazarından alınacak noter tasdikli oyunun oynama izni (Telif)

5.Sinema Filmleri ve animasyon filmler için yapımcı firma ile gösterimi yapacak firma arasındaki sözleşme

6.Oyunun kayıt yapıldığı (sahnede oynandığı şekli ile)

7.Bir Önceki oynanan oyunla ilgili Okul Aile

20 İş GünüBirliği Makbuzu

8.Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli oyunlarda Tiyatro Grubu ve Turizm Bakanlığı arasındaki sözleşme


39

Taşımalı Eğitim Hizmetleri

Araç Devam Çizelgesinin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Gönderilmesi

3 İş Günü

40

Yemek İşlemleri

Yemek Puantajlarının İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Gönderilmesi

3 İş Günü

41

Taşıma ve Yemek Ödeme İşlemleri

1.Faturalar

2.Tahakkuk Çizelgesi

3 İş Günü

42

Personel İcra Yazısı

1.Mahkemelerden gelen icra yazıları Strateji Geliştirme Hizmetleri Şubesine verilir. 2.İlgili Hizmet bürosuna verilir.

3.Süresi içerisinde gerekli yazışmalar yapılır.

5 İş Günü

43

İlama Bağlı Borçların Ödenmesi

1.Dilekçe

2.Mahkeme İlamı

3.Serbest meslek makbuzu 4.Banka hesap bilgileri 5.T.C. Kimlik No 6.Adres ve İletişim bilgileri 7.İcra hesap özeti

7 İş Günü

44

Özel Yurt Açma Başvurusu

1. Müracaat dilekçesi

a) Şirket ve benzerleri için ticari sicil gazetesinde yayınlanmış veya noter tasdikli şirket sözleşmesi ile kurucu temsilcisi olduğunu belirten yetki belgesi

b) Diğer özel hukuk tüzel kişiler için yönetim kurulu veya yetkili organın kurucu temsilcisi olarak seçtiği gerçek kişiyi gösteren karar örneği

2. Kurucuya ait iki adet fotoğraf

3. Doğruluk belgesi

4. İkametgah, Nüfus Cüzdanı Örneği

5. Diploma

6. Binaya ait üç adet röleve

7. Binanın endüstriyel kuruluşlardan uzak olduğunu belirten İl Sağlık müdürlüğünden alınan belge

8. Binanın kiralık olması halinde kira sözleşmesi

9. Bina kurucuya ait ise tapu senedi

10. Kurucu bina üzerinde intifa hakkına sahipse buna ilişkin olarak tapu sicilinden alınan belge.

11. Binanın mesken veya iş yeri olduğunu belirten belediye İmar müdürlüğünden alınan Yapı Kullanım İzin Belgesi

12. Yetkili(yapı denetim Firmaları) kuruluştan alınan binanın depreme dayanıklı olduğunu gösteren belge

13. Şirket ve benzerleri için Ticaret sicili Gazetesinde yayınlanmış veya noter tasdikli şirket sözleşmesi ile kurucu temsilcisi olduğunu belirten yetki belgesi

1 İş Günü

45

Ücretli Öğretmen Başvuruları

 1. Diploma Fotokopisi
 2. KPSS sonuç belgesi
 3. İkametgah, Nüfus Cüzdanı Örneği
 4. İki adet fotoğraf

15 İş Günü

46

Özel Öğretim Kurumu Açma Başvurusu

 1. Başvuru Formu (Ek-1),
 2. Kurucu ya da kurucu temsilcisine ait Adli sicil kaydı beyanı

1 İş Günü 1. Kurucu tüzel kişi ise kuruluş amaçları içerisinde özel öğretim kurumu İşletmeciliği yapılacağına ilişkin ifadenin de yer aldığı ve tüzel kişinin niteliğine göre Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmış ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedi
 2. Kurucu temsilcisinin kurumu açma, kapatma devir vb. işlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun belirlendiği yönetim kurulu kararı, kuruma ait binanın 4 adet yerleşim planı (35X50 cm)
 3. Kurum yönetmeliği,
 4. Uygulanmak istenilen Talim ve Terbiye Kurulunca onaylanmış müfredat programı
 5. Kurum binası kurucuya ait ise tapu senedi örneği
 6. Kurum binası kiralık ise okullarda öğretim süresi kadar diğer kurumlarda en az bir yıllık kira sözleşmesinin aslı veya onaylı örneği
 7. Yönetici ve derslere girmesi gereken personelin en az 1/3 teklif evrakı, geri kalan öğretim personelinin atanacağına dair taahhütname.


47

Özel Öğretim

Kurumlarına Yönetici Atamasının Yapılması

 1. Dilekçe
 2. İş Sözleşmesi
 3. Diploma
 4. Hizmet Cetveli-Adaylık bel.
 5. Sabıka Beyanı
 6. Sağlık Raporu
 7. Nüfus Cüzdan Fot.
 8. Varsa Sertifikaları.
 9. İstifa Onayı

10 İş Günü

48

Özel Öğretim Kurumu Kapatılması

 1. Dilekçe
 2. Müfettişlerce düzenlenecek olan rapor sonucu.

10 İş Günü

49

Büyük Küçük Onarım İşleri

Talep yazılarının üst makama gönderilmesi

2 İş Günü

50

Donatım Talepleri

Talep Yazısı

10 İş Günü

51

İşkur Personeli Sözleşme İşlemleri ve Diğer İşlemleri

 1. İş kur kayıt belgesi
 2. Nüf.Cüz.On.ör.
 3. Son Altı ay içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf
 4. Diploma veya Geçmez Belgesi (Onaylı)
 5. Sabıka kaydı
 6. Sağlık Kurulu Raporu
 7. Sigorta Kimlik Belgesi
 8. İkametgâh Belgesi

15 İş Günü

52

Maaş ve Ek Ders Ödemeleri

 1. Aile Yrd. Beyannamesi,
 2. Aile Durum Bildirimi,
 3. Terfi Onayları,
 4. Kararname,
 5. Göreve Başlama
 6. Görevden Ayrılma Yazıları

3 İş Günü

53

Kantin İhale İlanı

Ustalık kalfalık veya kurs bitirme belgesi

5 İş Günü

54

Kantin İhalesinin Yapılması

 1. Ustalık kalfalık veya kurs bitirme belgesi
 2. Savcılık sabıka kaydı
 3. Yer Görme belgesi
 4. Geçici Teminat Bedelinin Yatırılması
 5. Yönetmelik ekinin (Ek-2) 9'uncu maddesi hükmü gereği, yapılacak ihalelere katılacaklardan ilgili meslek odasından adına kayıtlı kantin işletmesi bulunmadığına ve ihaleden men yasağı olmadığına dair belge istenecektir

1 İş Günü


56

Ödül

10 İş Günü

Metin Kutusu: 55 Kantin İhalesinin Sonuçlanması 3 İş Günü Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıda tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.


İlk Müracaat Yeri

İkinci Müracaat Yeri

İsim

Hürrem DURSUN

Ramazan KURTYEMEZ

Unvan

İlçe Milli Eğitim Müdürü

Kaymakam

Adres

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Alaca Hükümet Konağı

Telefon

0364 411 56 59

0364 411 5001

Faks

0364 411

0364 411

E-Posta

alaca19@meb.gov.tr


alaca@icisleri.gov.tr