<><><><> <><><><>
PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ALACA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARDI
SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
1 Yurtiçi Havale Hizmeti Kabul
1-Yurtiçi Havale/Posta Çeki Talimatı
2-Posta ve Telgraf Ücret Tarifesinde belirtilen ücret
2 dakika
2 Yurtiçi Havale Hizmeti Ödeme
1- Geçerli Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgesi veya Pasaport)
2- Vekile ödenecek ise Vekaletname
2 dakika
3 Posta Çeki Hizmeti Yatırma 1- Yurtiçi Havale/Posta Çeki Talimatı,
2- Kendi hesabına yatırılıyor ise Geçerli Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgesi veya Pasaport)
3-Posta ve Telgraf Ücret Tarifesinde belirtilen ücret
2 dakika
4 Posta Çeki Hizmeti Aktarma 1- Yurtiçi Havale/Posta Çeki Talimatı,
2- Kendi hesabından aktarılıyor ise Geçerli Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgesi veya Pasaport)
3-Posta ve Telgraf Ücret Tarifesinde belirtilen ücret
2 dakika
5 Posta Çeki HizmetiÖdeme 1- Geçerli Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgesi veya Pasaport)
2- Tasarrufa yetkili kişiye ödenecek ise Vekaletneme veya hesap sahibinin PTT işyerine müracaat ederek verdiği dilekçe,
1 dakika
6 Yurtdışı Havale Kabul (Manuel) 1- Uluslararası havale kabul formu
2- Kimlik (nüfus cüzdanı veya pasaport veya sürücü belgesi )
3- Posta ve Telgraf Ücret Tarifesi'nde belirtilen ücret
5 dakika
Yurtdışı Havale Kabul (Eurogiro) 1- Uluslararası havale kabul formu
2- Kimlik (nüfus cüzdanı veya pasaport veya sürücü belgesi )
3- Posta ve Telgraf Ücret Tarifesi'nde belirtilen ücret
3 dakika
Yurtdışı Havale Kabul (Western Union) 1- Western Union havale kabul formu
2- Kimlik (nüfus cüzdanı veya pasaport veya sürücü belgesi )
3- Western Union Firmasının ülkemizde bulunan acenteleri için belirlediği tarifede yer alan ücret
3 dakika
7 Yurtdışı Havale Ödeme (Manuel) Kimlik (nüfus cüzdanı veya pasaport veya sürücü belgesi ) 2 dakika
Yurtdışı Havale Ödeme (Eurogiro) Kimlik (nüfus cüzdanı veya pasaport veya sürücü belgesi ) 2 dakika
Yurtdışı Havale Ödeme
(Western Union)
Kimlik (nüfus cüzdanı veya pasaport veya sürücü belgesi ) 2 dakika
8 Bankacılık Hizmetlerine
aracılık edilmesi
-Kredi Kartı Numarası/
Hesap numarası/Bireysel kredi numarası/T.C.numarası/Kimlik tespitinde geçerli kimlik belgesinden herhangi biri
-Protokollere dayanılarak yapılan tebliğler
1 dakika
9 Türk Telekom Fatura Tahsilatı Telefon numarası 30 Saniye
10 Turkcell Fatura Tahsilatı Turkcell hizmet/abone numarası 30 Saniye
11 Vodafone Fatura Tahsilatı Vodafone hizmet/abone numarası 30 Saniye
12 Avea Fatura Tahsilatı Avea hizmet/abone numarası 30 Saniye
13 Özel Telekom Şirketleri Fatura Tahsilatı Abone numarası/hizmet numarası/müşteri numrasından herhangi biri 1 dakika
14 ADSL Fatura Tahsilatı Hizmet numarası 30 Saniye
15 İş-Kur, İlksan, Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Genel Müdürlüğü Şartlı Nakit Transferi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ödemeleri ile Bağ-Kur prim tahsilatı 1- T.C. Kimlik numarası
2- Kimlik tespitinde geçerli herhangi bir kimlik belgesi
3- Bu kapsamda maaş veya yardım alacak kişinin bir başka kişiyi vekil tayin etmesi durumunda kontrol edilmek üzere vekeletin aslı
4- Bu kapsamda maaş veya yardım alacak kişiye veya hak sahibibnin yakınınına mahkeme tarafından vasi tayin edilmesi durumunda kontrol edilmek üzere mahkeme kararının aslı
5- Bağ-Kur prim tahsilatı için Bağ-Kur numarası
3 dakika
16 Sosyal Sigortalar Kurumu emekli maaş ödemeleri, İş Göremezlik ve emzirme yardımı ödemeleri, Cenaze ve yol gideri ödemesi 1- T.C. Kimlik numarası
2- Kimlik tespitinde geçerli herhangi bir kimlik belgesi
3- Bu kapsamda yardım alacak kişinin bir başka kişiyi vekil tayin etmesi durumunda kontrol edilmek üzere vekeletin aslı
4- Bu kapsamda yardım alacak kişiye veya hak sahibibnin yakınınına mahkeme tarafından vasi tayin edilmesi durumunda kontrol edilmek üzere mahkeme kararının aslı
3 dakika
17 Bağ-Kur emekli maaş ödeme işlemleri 1- T.C. Kimlik numarası/ Bağ-Kur numarası
2- Kimlik Tespitinde geçerli herhangi bir Kimlik belgesi
3- Bu kapsamda maaş alacak kişinin bir başka kişiyi vekil tayin etmesi durumunda kontrol edilmek üzere vekeletin aslı
4- Bu kapsamda maaş alacak kişiye mahkeme tarafından vasi tayin edilmesi durumunda kontrol edilmek üzere mahkeme kararının aslı
3 dakika
18 Emekli Sandığı emeklilerine maaş ödeme işlemleri ve 2022 sayılı Kanuna göre aylık ödeme işlemleri 1- T.C. Kimlik numarası/ Emekli Sicil numarası
2- Kimlik Tespitinde geçerli herhangi bir Kimlik belgesi
3- Emekli sandığından emekli maaşı veya 2022 sayılı Kanuna göre aylık alacak kişinin bir başka kişiyi vekil tayin etmesi durumunda kontrol edilmek üzere vekeletin aslı
4- Emekli Sandığından emekli maaşı veya 2022 sayılı Kanuna göre aylık alacak kişiye mahkeme tarafından vasi tayin edilmesi durumunda kontrol edilmek üzere mahkeme kararının aslı
3 dakika
19 Elektrik Faturası tahsilatı İşletme kodu ve abone numarası/ tesisat numarası, 1 dakika
20 Su Faturası Tahsilatı Abone numarası 30 Saniye
21 Doğalgaz Faturası Tahsilatı Abone numarası 30 Saniye
22 Sigorta Acentelik işlemleri Sigorta no/Müşteri no/
T.C. Kimlik no / Araç ruhsat no'sundan herhangi biri
5 dakika
23 Trafik Para cezası ve Kaçak Geçiş Ücretlerinin tahsilatı Plaka no./Ad soyad/Adres /Cezaya ait tebliğ tarihi, /Ceza tarihi/Tebliğ mercii, /Ceza Tutanağı
1 dakika
24 Efektif Alım İşlemi Ad ve Soyad/Pasaport No
( Rakamsal değeri 1000 ve üzerindeki döviz cinsleri için bu bilgi ve belgeler zorunludur.)
1 dakika
25 Telefon Arama Kartı Satışı Herhangi bir belge istenilmemektedir. 30 saniye
26 Sanal Kontör Yükleme Herhangi bir belge istenilmemektedir. 1 dakika
27 ADSL & KABLO TV Abonelik İşlemleri Gerçek kişilerden kimlik (nüfus cüzdanı,pasaport vb),T.C. Kimlik no,vergi kimlik no,
Tüzel kişilerden Ticaret sicil belgesi, yetki belgesi,yetkili kişinin nüfus cüzdanı,T.C. Kimlik ve vergi nosu,
başvuru formu.
10 dakika
28 Ürün Satışı Herhangi bir belge istenilmemektedir. 2,5 dakika
29 Doğalgaz Satışı Herhangi bir belge istenilmemektedir. 1 dakika
30 Bilet Satışı Herhangi bir belge istenilmemektedir. 7 dakika
31 "e-Devlet Kapısı" Şifresi T.C.Kimlik no.su bulunan geçerli bir kimlik. (Nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı veya pasaport) 3 dakika
32 NES Başvuru İşlemleri 1) Sertifika Başvuru Formu,
2) Kimlik Belgesi,
3) Taahhütname.
3 dakika
33 Şans Oyunları Herhangi bir belge istenilmemektedir. 30 saniye
34 Kişisel Pul
1- Kişisel Pul Sözleşmesi
2- Kişisel Pul Başvuru Formu,
3- Pul Objesi,
4- Gerçek Kişilerde nüfus cüzdanı örneği,
5- Pul objesinde yer alan 3. şahısların muvaffakatnamesi,
6- Kurumsal müşterilerde buna ilaveten yetki belgesi, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi
7- Ücret yatırıldığına dair dekont
5 gün
35 Doğrudan Kişisel Pul
1- Doğrudan Kişisel Pul Sözleşmesinin imzalanması,
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
3-Ücret yatırılması
4- Fotoğraf çekimi
5- Basım ve teslim
15 dakika
36 Kayıtsız Mektup Postası Gönderilerinin Kabulü
1-Kayıtsız mektup Kabulü
2-Posta Kartı ve Tebrik Kabulü
3-Kayıtsız Küçük paket ve Kaba maddeler Kabulü
Her hangi bir belge istenilmemektedir
Toplu kabullerde PP.Ücreti ödeme mak.kullanıcısı olma durumuna göre Bildirim Listesi istenilmektedir.

Gönderinin türü, varış yeri, ağırlığı ve ek hizmetine göre Posta ve Telgraf Ücret Tarifesi kapsamında ücret alınır.

20 saniye
20 saniye
24 saniye
Kayıtsız Mektup Postası Gönderilerinin Sevki Aynı gün veya ilk posta ile
Kayıtsız Mektup Postası Gönderilerinin Dağıtım ve Teslimi G+1,G+2,G+3 ve G+4
ulaşım süresine göre
37 Kayıtlı Mektup Postası Gönderilerinin Kabulü
1-Kayıtlı Mektup Kabulü
2-Kayıtlı Küçük Paket ve Kaba Maddeler Kabulü
Kayıtlı gönderilerde Posta Alındısı, Alma Haber Kartı, tevdi listesi,
Toplu kabullerde PP.Ücreti ödeme mak.kullanıcısı olma durumuna göre Bildirim Listesi istenilmektedir.

Gönderinin türü, varış yeri, ağırlığı ve ek hizmetine göre Posta ve Telgraf Ücret Tarifesi kapsamında ücret alınır.

1 dakika
1dakika
Kayıtlı Mektup Postası Gönderilerinin Sevki Aynı gün veya ilk posta ile
Kayıtlı Mektup Postası Gönderilerinin Dağıtım ve Teslimi G+1,G+2,G+3 ve G+4
ulaşım süresine göre
38
Tebligat Kabulü
7201 sayılı Tebligat Tüzüğünün 75-77 maddelerinde belirtilen tüzüğe ekli örneklerle birlikte çıkaran merciler tarafından düzenlenecek tebliğ evrakı ve tevdi listesi

Gönderinin türü, ağırlığı ve ek hizmetine göre Posta ve Telgraf Ücret Tarifesi kapsamında ücret alınır.

30 saniye


Tebligat Sevki Aynı gün veya ilk posta ile
Tebligat Dağıtım ve Teslimi G+1,G+2,G+3 ve G+4 ulaşım süresine göre
39 APG Kabulü APS Adres Etiketi
Toplu kabullerde Toplu Gönderi Tevdi Listesi

Gönderinin türü, varış yeri, ağırlığı ve ek hizmetine göre Posta ve Telgraf Ücret Tarifesi kapsamında ücret alınır.
1 dakika
APG Sevki Aynı gün veya ilk posta ile
APG Dağıtım ve Teslimi G+1,G+2,G+3 ve G+4
ulaşım süresine göre
40 KKTS Gönderisi Kabulü Gönderici ve alıcı ad ve adresi
KKTS Kabul Formu
Gönderinin türü, varış yeri, ağırlığı ve ek hizmetine göre Posta ve Telgraf Ücret Tarifesi kapsamında ücret alınır.
1- İl içerisinde KKTS gönderisi Kabulü
2- İl içerisinde Tebligat Kabulü
(KKTS tebligat kabulü var) 5 dakika
5 dakika
İl içerisinde KKTS Gönderisi Dağıtım ve Teslimi 4 saat
İl İçerisinde Mazbata İadesi 24 saat
3-İller Arası KKTS Gönderisi Kabulü
4-İller Arası Tebligat Kabulü
5 dakika
5 dakika
İller Arası KKTS Gönderisi Sevki Aynı gün veya ilk posta ile
İller Arası KKTS Gönderisi Dağıtım ve Teslimi G+1 ve G+2
Ulaşım süresine göre
İller arası Mazbata İadesi 48 saat
41 Kargonun Kabulü Kargo Yollama kağıdı
Kargo alındısı
Yurt içi kargo kabul ücreti;

Gönderinin türü, varış yeri, ağırlığı/desi ve ek hizmetine göre Posta ve Telgraf Ücret Tarifesi kapsamında ücret alınır.
Yurtdışı varışlı kolinin ücreti;
Yollama şekline (uçak, yüzey), varış ülkesine, ağırlığına ve ek hizmete (alma haberi,özel ulak, değer konulmuş,ödeme şartlı) göre Yurtdışı Yüzey, Uçak Koli Ücret Tarifesine göre ücretlendirilir.
2 dakika
Kargonun Sevki Aynı gün veya ilk posta ile
Kargonun Dağıtım ve Teslimi G+1,G+2,G+3 ve G+4
ulaşım süresine göre
42 Telgraf Kabulü Kabul işleminde Telgraf Hizmetleri Yönetmeliğinin 7/4 maddesi gereğince kimlik tespiti yapılmak suretiyle kabul edilecek telgraflarda kimlik ispatı, fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, Sürücü belgesi, pasaport, Avukat kimlik belgesi veya bunların yerine geçen usulune uygun bir resmi belge, Telgraf metni

Gönderinin türü, varış yeri, kelime sayısı ve ek hizmetine göre Posta ve Telgraf Ücret Tarifesi kapsamında ücret alınır.
1-Normal Telgraf Kabulü
Normal Telgraf Dağıtım ve Teslimi
3 dakika
24 saat
2- Acele Telgraf Kabulü Acele telgraf Dağıtım ve Teslimi 3 dakika
6 saat
43 Tele-Post (Faks) Kabulü Tele-Post Yönergesinin 13 ve 14 maddelerinde belirtilen doküman kabul formu
Telepost kabul formu
Gönderinin türü, varış yeri ve sayfa sayısına göre Posta ve Telgraf Ücret Tarifesi kapsamında ücret alınır.
3 dakika
Tele-Post (Faks) Keşidesi 1 saat
Tele-Post (Faks) Dağıtım ve Teslimi Aynı gün
44 Kontörlü Gişe Telefon Hizmeti Herhangi bir belge istenilmemektedir. 10 saniye
45 Yasak Maddeler Herhangi bir belge istenilmemektedir. 1 saat
46 UPU Kararlarının Yayımlanması Herhangi bir belge istenilmemektedir. Kongre tarihinden sonraki 1 yıl
47 PTT Çağrı Merkezi Herhangi bir belge istenilmemektedir. 83 saniye
48 Pul ve Filatelik ürün satışı Aboneliklerde Abone formu Satış için süre talebe bağlıdır Abonelik kaydı için 5 dakika
48 Filateli hizmetleri Abone Formu Değişken
50 Müşteri Temsilciliği Herhangi bir belge istenilmemektedir. Değişken
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri PTT MÜDÜRLÜĞÜ İkinci Müracaat Yeri: PTT Başmüdürlüğü
İsim Nusret ARSLAN İsim Şükrü ELMAS
Unvan MÜDÜR Unvan Başmüdür
Adres ALACA/ÇORUM Adres ÇORUM
Tel 0 364 411 51 22 Tel 0 364
Faks 0 364 411 33 36 Faks 0 364
e-Posta crm-alaca@ptt.gov.tr e-Posta corum_posta@ptt.gov.tr