SABIKA KAYDI İÇİN KİMLİK FOTOKOPİSİ VE ÖRNEK DİLEKÇE
 
ALACA KAYMAKAMLIĞINA
 
 
                  ………………………………………… sunulmak üzere, sabıka kaydım olup olmadığının tarafıma bildirilmesini arz ederim.
 
 
                                                                           …/…/201..
                                                                             Adı Soyadı
 
                                                                               İmza
 
Açık Kimliği        :
TC Kimlik No      : ……………………………………...
 
Soyadı                  : ……………………………………...
 
Adı                       : ……………………………………...
 
Baba Adı              : ……………………………………...
 
Ana Adı               : ……………………………………...
 
Doğum Tarihi      : ……/……/...….
 
Doğum Yeri         : ……………………………………...
 
Nüfusa kayıtlı
Olduğu Yer(İl/İlçe): ……………………………………...
 
 
 
NOT :1- Dilekçe ile birlikte nüfus cüzdanı aslını ibraz etmek mecburidir.
                            2- Bir adet kimlik fotokopisi.
 
DİLEKÇE ÖRNEĞİ İNDİR