..: İNTERNET KAFE AÇILIŞI İÇİNGEREKLİ BELGELER :..

* Başvuru Dilekçesi Örneği içinTıklayınız...
* İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsat Fotokopisi
* Vergi Levhası Fotokopisi
* Sabit (Statik) IP Belgesi (Telekom'dan alınacak)
* Esnaf Sicil Numarasını gösterir Oda Kayıt Belgesi
* Esnaf ve Sanatkar Sicil Tasdiknamesi
* Güvenlik Kamerası takıldığına dair Emniyet Tutanağı
* Filtreleme yazılımının fatura veya lisans fotokopisi (TİB Onaylı) Link :
www.tib.gov.tr
* Gerçek Kişi Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
* İzin Belgesi- Kaymakamlıkça düzenlenecek
Tıklayınız...

DİĞER BELGELER:

* Kapatma Dilekçesi için
Tıklayınız...
* İnternet Kafe Denetim Formu içinTıklayınız...
*Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
* Sigara Yasağı LevhasıTıklayınız...
* İnternet İzin Belgesi Boş kenarlıklıTıklayınız...