PAZARLI HÖYÜĞÜ (ÇİKHASAN)

Alaca'nın 22 km kuzeyinde Mustafa Çelebi, Dağ Karapınarı ve Çikhasan arasında bulunur. 1937-1938'de H. Ziya Koşay ekibi tarafından yapılan kazılar sonucunda Kalkolitik dönemle birlikte üst tabakada Frig Dönemi'ne ait buluntular elde edilmiştir.

Pazarlı Höyük'ünde üst mekanda kale ve üzerinde kale kalıntıları mevcuttur. Ancak oluşum yapı temelleri fiziki ve beşeri faktörlerin etkisiyle tahrip edilmiştir. Kalenin kuzey üst kısmı doğu istikametinden girilen mağaranın oda bölümleri, yukarı (ikinci) katı ve havalandırma bacaları mevcuttur. Taban ve yanal alanlar, tahrip edilmiş ve kazılmıştır.

'En önemli buluntular, M.Ö 7-6 yy'lara ait Frig katlarında elde edilmiştir. En önemli özelliği ev ve tapınak duvarlarının pişmiş topraktan kabartmalı levhalarla kaplanmış olmasıdır. Kabartmalarda, savaşçılar, aslan, dağ keçisi, sfenks ve boğalar resmedilmiştir.'

Kaya ve kale 150-200 m derinlikte batı-doğu doğrultulu 'Bazar Deresi' ile ikiye bölünmüştür. Doğu bölümdeki oyuk ve mağara girişlerine ulaşılamamaktadır. En üst konumda Bizans dönemine ait sikkelere rastlanılmıştır.


--ANASAYFA--