SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

1-

2521 Sayılı Kanun Kapsamında Verilen Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi

1. Dilekçe
2. Sağlık Raporu
3. T.C Kimlik Numarası
4. Adli Sicil Beyanı
5. Son 6 Ay İçinde Çekilmiş (4) Adet Vesikalık Fotoğraf

İstenilen belgeler tamamlandıktan Sonra (7) İş Günü (Devir Alacaklar İçin Dosya İl Dışında İse Dosyanın Gelmesini Müteakip)

2-

Geçici Olarak Geri Alınan Sürücü Belgesinin İadesi

Nüfus Cüzdanı veya kimlik yerine geçen diğer belgelere ilave olarak,2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 48'inci Maddesine İstinaden Alınmış İse;
1. Sürücü davranışı geliştirme eğitimi başarı belgesi
2. Psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayene belgesi 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 118'inci Maddesine İstinaden Alınmış İse;
Eğitim Belgesi, psikiyatri uzmanından alınacak psiko-teknik değerlendirme belgesi ( Geriye doğru (1) yıl içerisinde (100) ceza puanını dolduranların, birinci defa eğitime, ikinci defada psikiyatri uzmanı tarafından psiko-teknik değerlendirme testine tabi tutulması gerekmektedir.)
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 51/2-b'inci Maddesine İstinaden Alınmış İse;
Psikiyatri uzmanından alınacak psiko-teknik değerlendirme belgesi ( Geriye doğru (1) yıl içerisinde (5) defa hız sınırını %30'dan fazla aşanların, psikiyatri uzmanı tarafından psiko-teknik değerlendirme testine tabi tutulması gerekmektedir.)

(1) Saat

3-

Trafik Kazası Tespit Tutanağının Verilmesi

1. Nüfus cüzdanı veya kimlik yerine geçen diğer belgeler,
2. Araç tescil belgesi,
3. Araç trafik belgesi,
4. Zorunlu mali sorumluluk sigortası
5. Sürücü belgesi.

(24) Saat

4-

TrafiktenMen Edilen Aracın İade Edilmesi

Muayene Süresi Geçen Araçlar

1. Araç trafik belgesi

2. Araç muayene raporu (Trafik belgesinde muayene yeri dolduysa bu belge istenir)

3. Sürücü belgesi

4. Zorunlu mali sorumluluk sigortası

Aracın Noter Satışının Alınarak 1 Ay İçerisinde Satın Alan Adına Tescil Belgesi Çıkarılmadığı İçin Men Edilen Araçlar;

1. Araç tescil belgesi

2. Araç trafik belgesi

3. Sürücü belgesi

4. Zorunlu mali sorumluluk sigortası


Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Olmayan Araçlar;

1. Zorunlu mali sorumluluk sigortası

2. Araç tescil belgesi

3. Araç trafik belgesi

4. Sürücü belgesi

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun 20/1-a/1 , 21, 25, 26/1 , 28 , 30/1-b ,31/1-b , 32 , 65/1-b , 65/1-d , 65/1-e , 65/5 ve Ek-2 Maddelerine İstinaden Trafikten Men Edilen Araçlar;

1. Aracın men edilmesini gerektiren eksikliklerin giderilmesi/ giderildiğinin belgelendirilmesi

2. Zorunlu mali sorumluluk sigortası

3. Araç tescil belgesi

4. Araç trafik belgesi

5. Sürücü belgesi


Araç, araç sahibi veya muvafakat name ile müracaat eden kişilere teslim edilir. Şirket adına kayıtlı araç ise şirket yetkilisi imza sirküleri istenir.

(1) Saat

(1) Saat

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İLK MÜRACAAT YERİ: İKİNCİ MÜRACAAT YERİ:
İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
E-Posta
:
:
:
:
:
:
Osman Özgür KILIÇ
İlçe Jandarma Kom.v.
İlçe J.K.lığı/ Alaca- Çorum
0 364 411 52 62
0 364 411 21 27/5098
---
İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
E-Posta
:
:
:
:
:
:
Ayhan YAZGAN
Kaymakam

Hüküm Konağı
0364 411 5001
0364 411 5535
www.alaca.gov.tr