ALACA İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET

STANDARTLARI TABLOSU

HİZMETİN ADI

İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

Bilgi Edinme Başvurusu

1- Dilekçe

1 -15 Gün

2

Çiftçi Kursu

1- Dilekçe (Bireysel veya Toplu Liste Şeklinde)

1 - 30 Gün

3

Demonstrasyon ve Tarla Günü

1- Dilekçe (Demonstrasyon Talebi)

1 - 30 Gün

4

Biçerdöver Kontrolü

1- Yazılı veya Sözlü Şikayet Durumu

1 Gün

5

Tarımsal Gelir Hesaplama

1- İlgili Kurum veya Şahıs Tarafından Getirilen Matbu Evraklar

2 Gün

6

Gezginci Arıcı Konaklama İzni

1- Başvuru Dilekçesi

2- İşletme Numarası Belgesi

3- Arı Sağlık Belgesi

4- Menşe-i Şahadetnamesi

5- Arı Konaklama Belgesi

6- Arı Yetiştiricileri Birlik Üyelik Belgesi

7- Döner Sermaye Makbuzu

2 Gün

7

Tarım Ve Hayvancılık Amaçlı Hisseli Satışlar

1-Tapu İlçe Müdürlüğü yazısı

2- İlgili Belediye Yazısı

3- Tapu Kaydı (Çaplı Fotokopi)

1 - 10 Gün

8

Çiftçi Kayıt Sistemine Kayıt

Ve Çks Belgesi Verilmesi

1-Başvuru Dilekçesi

2-Çiftçi Belgesi (Ziraat Odasından Onaylı) ( Her müracaatta gerekli)

3-Tapu Müdürlüğünden 'Kayıtlarımıza Uygundur' ibareli, onaylı tapu fotokopisi ( İlk müracaatlarda gerekli)

4-T.C. Nüfus Kayıt Cüzdanı Fotokopisi

5-Onaylı Kira sözleşmeleri ve kiraya verenlerin nüfus kayıt örnekleri (kiralık arazi varsa)

6-Kadastrosuz alanlar için Belediye Arazi beyannamesi örneği

7-Formlar

-Çiftçi Kayıt Formu

-Tarımsal Faaliyetler Formu

-Arazi Bilgileri Formu

-Muvvaffakatname -2 Formu (Birinci derece akrabalara ait arazilerin beyanı için)

-Muvvaffakatname -1 Formu (Hisseli arazilerde bir kişinin tüm araziyi beyanı için)

-Arazi Kiralık İse Kira Kontratı

1 - 10 Gün

9

Mazot Ve Gübre Desteklemesi

1-Mazot-Kimyevi Gübre Desteklemesi Başvuru Dilekçesi

1 Gün

10

Toprak Analizi Desteklemesi

1-Akredite olmuş bir laboratuardan getirilen toprak analiz belgesi ve başvuru dilekçesi

1 - 10 Gün

11

Organik Tarım Desteklemesi

1-Tarım Bakanlığından alınan "Organik Tarım Sistemi"ne kayıtlı olduğuna dair belge

2-Başvuru dilekçesi

1 - 10 Gün

12

Sertifikalı Fidan/Tohum Kullanım Desteklemeleri

1-Sertifikasyon kuruluşundan alınan sertifikaların, son satıcı tarafından onaylı fotokopisi.

2-Fidan / tohum faturası.

3-Satıcıdan alınan fidan/tohum desteklemesi talep formu.

4- Kontrol (Müracaatlar İl/ilçe Müdürlükleri teknik ekipleri tarafından kurulan tesis bazında kontrol edilmektedir.)

1 - 15 Gün

13

Tarımsal Amaçlı Elektrik Talebi Ve İndirimli Tarifeden Yararlanma Uygulaması

1-Başvuru Dilekçesi

2-Tapu Fotokopisi

3-Nüfus Cüzdanı fotokopisi

4-Su Kullanma izni(DSİ)

5-Çiftçi belgesi ( Ziraat Odası)

1 - 5 Gün

14

Prim Uygulamaları

1- ÇKS beyanları esas alınarak prim uygulamaları kapsamındaki ürünler ( ayçiçeği, kütlü pamuk, soya fasülyesi, kanola, dane mısır, aspir ) ön tespitle kayıt altına alınır.

-Ön Koşul: ÇKS ye kayıtlı olmak

-Başvuru Dilekçesi

-Ürün Satış Belgeleri (Fatura, Mustahsil Makbuzu)

-Borsa Tescil Beyannamesi.

2. Formlar

- Başvuru Dilekçesi

- Taahhütname

- Prim Kayıt Formu

* Arazi Kontrolleri

1 - 15 Gün

15

Yem Bitkileri Desteklemesi

1-Müracaat Formu

2-ÇKS Belgesi.

1 - 7 Gün

16

İhbar İle Kimyevi Gübre Denetimi

1- Başvuru Dilekçesi veya Sözlü İhbar

5 Gün

17

Tabii Afet Hasar Tespiti

1-Başvuru Dilekçesi

1 - 5 Gün

18

Yetiştirici Belgesi

1- Başvuru dilekçesi

1 Gün

19

Arı İşletmelerine Tescil Belgesi Verilmesi

1- Müracaat Formu

2- İkametgah Belgesi

3- Nüfus Cüzdan Örneği

4- Menşei şahadetnamesi

1 - 10 Gün

20

Amatör Balıkçı Belgesi

1. Başvuru Dilekçesi

2. Nüfus Cüzdanı

3. Fotoğraf (1 adet)

1 - 3 Gün

21

Ağaç Kesim İzni

1-Dilekçe

2-Nüfus cüzdanı

3-Ağacın bulunduğu arazinin tapu fotokopisi

4-Adres beyanı (kesim izni istenen ağaçlar yerinde kontrol edilecektir)

2 Gün

22

Bitki Koruma Ürünü Reçetesi

1- Hastalık veya zararlı numunesi

1 Gün

23

Yurtiçi Hayvan Sevk Raporu

1-Menşe-i Şehadetnamesi

2-Aracın cinsi,plakası,şoförün kimlik bilgileri

3-Alıcının işletme bilgileri

1 Gün

24

Büyükbaş Hayvan Desteklemesi

1-Dilekçe (Örgütlü yetiştirici ise bağlı olduğu örgüt toplu dilekçe verir)

2-Destekleme mevzuatında belirtilen şartlara haiz olmak

1 saat

25

Küçükbaş Hayvan Desteği

1-Birlik tarafından verilen toplu liste

1 gün

26

Hayvan Varlığı Belgesi

1- Dilekçe

2- Nüfus cüzdanı

3- Menşe-i şehadetnamesi

30 dakika

27

Arı Koloni Desteği Müracaatı

1- Birlik tarafından onaylı dilekçe (Kovan tespitleri yerinde yapılacaktır)

1 gün

28

Suni Tohumlamadan Doğan Buzağı Desteği Müracaatı

1- Dilekçe

1 - 15 dakika

29

Arazi Cins Değişikliği

1- Dilekçe

2- Tapu fotokopisi

3-Nüfus cüzdanı fotokopisi

1 - 15 gün

30

İşletme Kayıt Belgesi - Üretim yerleri. Depo satış ve Toplu Tüketim yerleri - Yem İşletmeleri.

1- Dilekçe - Başvuru Formları

1Ay

31

TAPDK

1-Tütün Mamülü Perakende Satış Belgesi

2-Alkollü İçki Perakende Satış Belgesi

1 - 15 günBaşvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri İkinci Müracaat Yeri

Alaca İlçe Gıda Tarım ve Hay. Müd. Alaca Kaymakamlığı

İsim : Cumhur ATALIK Ramazan KURTYEMEZ Unvan : İlçe Tarım Müd. V. Alaca Kaymakamı Adres : Ayhan Mah. Can. Sokak NO: 01 Alaca Kaymakamlığı Telefon : 0364 4115010-5025 0364411 5001

Faks : 0 364 411 5304 0364411 5535

E-Posta : alacatarim_@hotmail.com alaca@icisleri.gov.tr