HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

1

2911 Sayılı Kanuna Göre Açık Hava Toplantısı, Gösteri Yürüyüşü, Kapalı Yer Toplantısı Bildirimi

1- Düzenleme Kurulu imzalı dilekçe
2- Nüfus Cüzdanı Suretleri
3- İkametgâh belgeleri
4- Adli Sicil Belgeleri (Siyasi Partilerden-EGM Hukuk Müş.09.09.2009 t.görş.)
5- Şahsi Beyan Belgeleri
6- Yönetim Kurulu Kararı
7- Afiş ve Pankartların imzalı örnekleri
8- Salon Tahsis Belgesi
9- Çalışma ve Meslek Adresleri
10- Şahsi Beyan Belgeleri

48 SAAT

2

2559 Sayılı Kanunun EK-1. Maddesine Göre Konser, Şölen, Şenlik vb. Etkinliklerin Bildirimi

1- Dilekçeler
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopilerİ
3- İkametgâh belgeleri

48 SAAT

3

Tiyatro Etkinliklerinde Yapılacak Bildirimlerde

1- Etkinliği organize eden kişilerin kimlik bilgileri
2- Oyuncuların sabıka kayıtları
3- Oyuncuların ikametgah belgeleri4- Oyun hakkında afiş, bilet örneği

48 SAAT

4

Sivil Toplum Kuruluşları Tarafından Yapılan Kongrelerde Yapılacak Bildirimlerde

1- Müracaat dilekçesi

24 SAAT

5

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı (Siyasi Parti)

1- Mülki Amirliğe hitaben dilekçe
2- Yönetim Kurulu Kararı
3- Delege Listesi

TOPLANTI ÖNCESİ (7) GÜN

6

Siyasi Parti Kuruluş İşlemi

1- Dilekçe
2- Atama Yazısı
3- Kuruluş Bildirim Formu
4- Parti Tüzüğü
5- Atananlara ait Nüfus Cüzdanı
6- İkametgâh Belgeleri
7- Sabıka Kayıtları (Siyasi Partilerden-EGM Hukuk Müş.09.09.2009 t.görş.)

20 dk

7

Memur Sendikası Kuruluş İşlemi

1- Dilekçe
2- Kuruculuk Belgesi
3- Çalışma Belgesi
4- Atama Yazısı
5- Yönetim Kurulu Listesi
6- İkametgâh Belgeleri
7- Sabıka Kayıtları
8- Sendika Tüzüğü
9- Nüfus Cüzdanı

30 dk

8

İşçi Sendikası Kuruluş İşlemi

1- Dilekçe
2- Kuruluş Belgesi
3- Mal Beyanları
4- Atama Yazısı
5- Yönetim Kurulu Çizelgesi
6- İkametgâh Belgeleri
7- Sabıka Kayıtları (Siyasi Partilerden-EGM Hukuk Müş.09.09.2009 t.görş.)
8- Tüzük
9- Nüfus Cüzdanı
10-Meslek ve Sanat Özgeçmişi

30 dk

9

Sendika Kongresi

1- Dilekçe
2- Üye ve Delege Listesi
3- Yönetim Kurulu Kararı

15 GÜN ÖNCE

10

Sosyal Tesislere Giriş Kartı

1- Vukuatlı Nüfus Kaydı
2- Matbu Form Doldurulacak
3- Resim (2 adet)

Müracaat alındıktan sonra Kart basımı için evraklar EGM' ye gönderiliyor.

11

Üniversite Mezunu Polis Memuru Alımı

1- Başvuru Dilekçesi (Müracaatta İl Emniyet Müdürlüğünce verilmektedir)
2- Güvenlik Soruşturması Formu (İl Emniyet Müdürlüğünce verilmektedir)
3- Lisans Diploması
4- Askerlik Terhis Belgesi (Erkek adaylar için
5- Evlenme Cüzdanı (Evli adaylar için)
6- KPSS Sonuç Belgesi
7- Fotoğraf (4 Adet)

6 AY

12

2828 Sayılı Kanuna Göre Teknisyen Yardımcısı Alımı

1- Dilekçe
2- El Yazısı ile Doldurulan Özgeçmişi
3- İkametgâh Belgesi
4- En son Bitirdiği Okul Diploması
5- Askerlik Durum Belgesi
6- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
7- Fotoğraf (6 adet)
8- Meslek Sertifikası veya Belgesi (Varsa Tercihen
9- İş Talep Formu (Müracaat esnasında İl Emniyet Müdürlüğünce verilmekte)
10- Güvenlik Soruşturması (Sınavı Kazananlardan)
11- Sağlık Kurulu Raporu (Sınavı Kazananlardan)

30 dakika

13

Araç ve Sürücü Kontrolü, Bilgisayar Sorgulaması

1- Sürücü Belgesi
2- Trafik ve Tescil Belgesi
3- Araca Ait Sigorta Poliçesi
4- Sürücüye Ait SRC Belgesi
5- Takoğraf Çıktı Belgesi (Kamyon, Otobüs, Çekici, Tanker Sürücülerinden)

10 dakika

14

Trafik Kazasına Müdahale, Araçların Kaza Yerinden Kaldırılması, Yolun Trafiğe Açılması ve Kaza Tespit Tutanağı Tanzimi

1- Sürücü Belgesi
2- Trafik ve Tescil Belgesi
3- Araca Ait Sigorta Poliçesi
4- Sürücüye Ait SRC Belgesi
5- Takoğraf Çıktı Belgesi (Kamyon, Otobüs, Çekici, Tanker Sürücülerinden)

1 saat

15

Trafik Kazası Tespit Tutanağı ile Alkol Raporunun Tasdikli Fotokopisinin Verilmesi

1- Kazaya Karışan Sürücünün veya Araç Sahibinin Nüfus Cüzdanı

15 dakika

16

Trafik Suçu İşleyen Sürücülere Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı veya Trafik Suç Tutanağı Tanzim Etmek

1- Sürücüye Ait Sürücü Belgesi veya Nüfus Cüzdanı

15 dakika

17

Trafikten Meni Gereken Araçların Men İşlemi ve Men Tutanağının Tanzim Edilmesi

1- Araca ait Trafik ve Tescil Belgesi
2- Araca ait Sigorta Poliçesi

1 saat

18

Sürücü Belgelerinin Geçici Olarak Geri Alınması

1- Sürücü Belgesi

15 dakika

19

Geçici Olarak Geri Alınan Sürücü Belgelerinin İnfaz Müddeti Sonunda Bilgisayar Düşümü Yapılması ve Belge Sahibine İadesi

1- Şahsa ait Nüfus Cüzdanı

15 dakika

20

Hakkında Suç Tutanağı Tanzim Edilen Şahısların Cumhuriyet Başsavcılığına Çıkarılması

1- Şahsa ait Nüfus Cüzdanı

30 dakika

21

Trafikten Men Edilen Araçların Araç Sahibine veya Vekalet Verdiği Şahsa Teslim Edilmesi

1- Vekalet Belgesi veya Muvafakat name
2- Aracı Teslim Alacak Şahsa Ait Sürücü Belgesi Fotokopisi
3- Araç Şirket Adına ise Şirket Sözleşmesi
4- İmza Sirküleri

10 Dakika

22

Özel Güvenlik İzni verilmesi ve sona erdirilmesi

1- Emniyet Müdürlüğüne Hitaben Talep yazısı,
2- Resmi Kurumlarda; Bağlı bulunulan Bakanlık veya Genel Müdürlüğün uygun görüşü, Üniversiteler için YÖK'ün uygun görüşü, kurum KİT ise Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü, İl Özel İdareleri için İl Genel Meclisinin, Belediye Başkanlıkları için Belediye Meclisinin kararı.
3- Özel kuruluşlar ve bankalarda;Yönetim kurulu kararı veya ortaklarının özel güvenlik uygulaması için almış olduğu karar,
a- Ticaret Sicil Gazetesinin yayımlanmış bir örneği, Ticaret Sicil Gazetesi yayımlanmamış ise Ticaret Sicil Memurluğundan alınacak olan Ticaret Sicil Tasdiknamesi, özel bankaların açılan şubelerine ait Ticaret Sicil Gazetesi,
b-İmza yetkisine sahip şahısların imza sirküleri,

Dosya Tamamlandıktan sonra

7 iş günü

23

Unvan değişikliği

1- Emniyet Müdürlüğüne Hitaben Talep yazısı,
2- Özel kuruluşlarda unvan değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararı
3- Ticaret Sicil Gazetesinin yayımlanmış bir örneği, Ticaret Sicil Gazetesi yayımlanmamış ise Ticaret Sicil Memurluğundan alınacak olan Ticaret Sicil Tasdiknamesi,

Dosya Tamamlandıktan sonra

7 iş günü

24

Silahsız Özel Güvenlik Çalışma İzni. (Kimlik Kartı)

1- Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe. (T.C. Kimlik no. ve adli sicil kaydı olup olmadığı belirtilecek.) Eğitime başlama tarihi itibari ile 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir.
2- En az 8 yıllık ilköğretim okulu mezunu olmak. Noter tasdikli Diploma fotokopisi,
3- Adli sicil kaydı,
4- Dört adet vesikalık fotoğraf,
5- Sağlık raporu, ( Devlet veya Özel hastaneden Psikiyatri, Nöroloji, Göz, Kulak Burun Boğaz (KBB):Ortopedi bölümlerinden 'silahsız özel güvenlik görevlisi olur' şeklinde heyet raporu.
6- Özel güvenlik temel eğitimi sertifikası.
7- Harç (Vergi Dairesine yatırılacak)
Yukarıdaki belgelerden ilave olarak eğitime başlama tarihi itibari ile 21 yaşını doldurmuş olmak, Lise veya dengi okul mezunu olmak, 6136 Sayılı Kanuna göre Silah Taşımasına mani hali bulunmamak ve sağlık raporunu Devlet hastanesinden almak zorundadırlar.

Dosya Tamamlandıktan sonra

7 iş günü

25

Silahlı Özel Güvenlik Çalışma İzni. (Kimlik Kartı)

1- Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe. (T.C. Kimlik no. ve adli sicil kaydı olup olmadığı belirtilecek.) Eğitime başlama tarihi itibari ile 21 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir.
2- En az lise veya dengi okul mezunu olmak. Noter tasdikli Diploma fotokopisi
3- Adli sicil kaydı,
4- Dört adet vesikalık fotoğraf,
5- Sağlık raporu, (Devlet hastanesinden Psikiyatri, Nöroloji, Göz, Kulak, Burun, Boğaz, Ortopedi bölümlerinden 'silahlı özel güvenlik görevlisi olur' şeklinde heyet raporu.
6- Özel güvenlik temel eğitimi sertifikası.
7- Harç (Vergi Dairesine yatırılacak)

Dosya Tamamlandıktan sonra

7 iş günü

26

Silah Satın Alma Belgesi

1- Emniyet Müdürlüğüne Hitaben dilekçe (Silah alması için yetki verilen görevlinin T.C. kimlik numarası ile açık kimliği yazılacak)
2- Yetki verilen kişiye ait 2 adet fotoğraf.

7 İş Günü

27

Özel Güvenlik Silah Taşıma / Bulundurma Belgesi

İl Özel Güvenlik Komisyonun kararı Valinin onayı ile Hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte ateşli silah bulundurulabileceği belirlendikten sonra;
1- Emniyet Müdürlüğüne Hitaben dilekçesi.
2-Silahın faturası veya menşe belgesi.
3-Tespit için silah getirilecek.

7 İş Günü

28

Silah Nakil
Belgesi

1- Emniyet Müdürlüğüne Hitaben dilekçe, (Görevlinin T:C:kimlik numarası olacak)
2- Silah arızalı ise bu hususu belirleyen tutanak.
3- Nakil için görevlendirme.(mutemet)
4- Görevlendirilen kişiye ait 2 adet fotoğraf.

7 İş Günü

29

Fişek Temini ve Nakli

1- Emniyet Müdürlüğüne Hitaben dilekçe,
2- Birimler için, görev nedeniyle saf edilen fişeklere ait sarf tutanağı
3- Fişek satın alma belgesi almak için, Birimler için görevlendirme belgesi ve Silah taşımaya haiz kişi, Eğitim kurumları için yönetici olması gerekmektedir.

7 İş Günü

30

Silah ve Fişeklerin Devri

1- Emniyet Müdürlüğüne Hitaben devreden ve devralanın karşılıklı dilekçeleri,
2- Devir alan şahıs ise, 6136 Sayılı Kanuna göre işlem yapılacak.

7 İş Günü

31

Kıyafet Onayı

1- Emniyet Müdürlüğüne Hitaben dilekçe,
2- Personele giydirecekleri kıyafetleri belirleyerek 4 cepheden çekilmiş fotoğraf.

Dosya Tamamlandıktan sonra

7 iş günü

32

Koruma ve Güvenlik Planları

Koruma ve Güvenlik Planları, aşağıda belirtilen hususları içerecek şekilde hazırlanarak Valiliğe verilecek dilekçe ekinde sunulacaktır.
1- Tesis veya alanların yerleşim planı.
2- Yangınlara karşı alınacak önlemler ve yangın sonrası uygulanacak hareket tarzı.
3- Doğalgaz kaçağı ve yangınına karşı alınacak önlemler ve hareket tarzı.
4- Elektrik kaçağı ve yangınına karşı alınacak önlemler ve hareket tarzı.
5- Hırsızlık eylemlerine karşı alınacak önlemler ve hareket tarz.ı
6- Deprem ve doğal afetlerde alınacak önlemler ve hareket tarzı.
7- Sabotajlara karşı alınacak önlemler, sabotaj sonrası eylemcilerin kaçış yollarında alınacak önlemler ve ilgili mercilere verilecek bilgiler.
8- Toplu eylemler karşısında uygulanacak hareket tarzı.
9- Hava ve deniz limanlarında meydana gelebilecek olaylara karşı alınacak önlemler ve olay sonrası uygulanacak hareket tarzı.
10- Kurum, kuruluş. Tesis ve alanların cadde, sokak ve diğer yollarla bağlantılarının krokisi.
11- İlgili kurum, kuruluş ve genel kollukla irtibat kurma usulleri.
Yukarıda belirtilen hususlar haricinde plan hazırlanacak yerin ürettiği mal ya da hizmetin önemi, bölgenin coğrafi şartları, güvenlik güçlerine olan uzaklığı ve stratejik önemine bağlı olarak uygun görülebilecek diğer hususlarda ilave edilebilecektir.

1 iş günü

33

Ses ve gaz fişeği atabilen silahlara bildirim belgesi düzenlenmesi

1- Emniyet Müdürlüğüne hitaben Dilekçe
2- Adli Sicil Belgesi,
3- Fatura,
4- Silah

1 iş günü

34

Yivsiz tüfek ruhsatnamesi verilmesi

1- Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe (TC. Kimlik no. adli sicil kaydı olup olmadığı belirtilecek )
2- Adli sicil belgesi ( Arşiv bilgilerini içerir )
3- Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi almasında psikolojik, nörolojik ve fiziki yönden sakınca bulunmadığına dair resimli, mühürlü ve açık kimliği yazılı Dr. Raporu
4- Son bir yıl içinde çekilen fotoğraf. (3 adet)
5- Harç makbuzu (vergi dairesine yatırılacak)
6136 Sayılı Kanunun 7. Maddesinin birinci fıkrasının 1. 2. ve 4. bentlerine göre silah taşıma yetkisine sahip kişiler ile Valiliklerden silah taşıma vesikası verilenlerden 1.2.3 maddelerdeki belgeler istenmez.

Tüm evraklar tamamlandıktan sonra
7 iş günü

35

Yivsiz tüfek, havalı tabanca/ tüfek imalatı faaliyet izni verilmesi

Sorumlu yöneticinin aşağıda belirtilen ve üçer nüsha tanzim edilecek bilgi ve belgeleri bir dilekçe ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirmesi zorunludur.
1- Kapasite Raporu,
2- Çalıştırılacak personel sayısı (ünitelerine göre, yönetici, mühendis, teknisyen, işçi vb)
3- İş akım şeması ve açıklama raporu,
4- Fabrika veya imalathane sahibinin veya sorumlu yöneticinin noterden tasdikli imalat sorumluluğunu kapsayan taahhütname,
5- Üretilecek mamulün ve mamule ait parçaların listesi ve her birinin teknik resimleri,
6- Üretilecek mamule ait parçalardan;
a) Müessese bünyesinde yapılacaklar,
b) Yarı mamul olarak satın alınıp müessese bünyesinde son şekli verilecekler,
c) Komple satın alınacaklar,
d) İthal edilecekler (liste halinde bildirilecektir)
7- Tesiste yapılacak kalite kontrol işlemleri ve şeması ile kalite kontrolünde kullanılacak teçhizatlar ve özellikleri,
8- Fabrika veya imalathanelerin işletmeye açılmasında sakınca bulunmadığına dair; Çevre Sağlığı amacı ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı raporu ile işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden Bölge Çalışma Müdürlüğü raporu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına
bildirilen bu bilgi ve belgeler ile kurulan fabrika ve imalathanenin bina, tesis, personel, makine-teçhizat, araç-gereç, kullanılacak ham madde ve yarı mamul maddeler ile kalite kontrol sistemi yönünden standardına, standardı yoksa teknik spesifikasyonlarına uygun imalat yapabilecek nitelikleri haiz olduğu bu Bakanlıkça mahallen yaptırılacak inceleme neticesinde tespit edilip onaylanması halinde İçişleri Bakanlığınca faaliyet izni verilir.

Bakanlıkça verilmektedir

36

Atış Poligonuna ön izin verilmesi

1-Kurulmak istenen poligonun veya atış alanının özellikleri ile işletmenin proje ve nerede kurulacağına ilişkin bilgileri içeren başvuru dilekçesi,
2- Gerçek kişi ise; nüfus cüzdanının onaylı örneği, tüzel kişi ise; ortak ve yöneticilerinin nüfus cüzdanlarının onaylı örneği,

Bakanlıkça verilmektedir

37

Atış Poligonuna Kuruluş izni verilmesi

1- Poligonun kurulacağı yer belediye hudutları içerisinde ise, bu yerin mülkiyetini gösterir belge veya kira sözleşmesi,
2- (Ek: 02.12.1999 99/13749 21.Md)3194 sayılı İmar Kanununun 21 inci maddesi hükümlerine göre alınmış yapı ruhsatı,
3- Kurulması düşünülen tabanca atış poligonunun Uluslararası Atış Birliğinin (U.I.T.), atış poligonları hakkındaki genel ve özel teknik kurallarına uygunluğunu gösteren, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce tasdik olunmuş inşaat planı,
4- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Bölge Çalışma Müdürlüğünden,
poligonun 25/08/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununa ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne uygun olduğuna dair kurum yazısı,
5- Poligonun çevreye olumsuz etkisi olup olmadığına dair Çevre Müsteşarlığından
alınacak belge,
6- Poligonun kurulmasında genel güvenlik ve asayiş yönünden sakınca bulunmadığına dair mahalli zabıta tahkikat raporunun valilik görüşüyle birlikte Bakanlığa gönderilmesi halinde kuruluş izni verilir.

Bakanlıkça verilmektedir

38

Atış Poligonuna İşletme izni verilmesi

1- Atış poligonunun mevzuat hükümlerine uygun olarak yapıldığına ilişkin il bayındırlık ve iskân müdürlüğü raporu,
2- Belediye ve valilikçe verilen yapı tesis izni,
3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürlüğünce verilmiş işletme belgesi,
4- Çevre Müsteşarlığından alınacak, atış poligonunun çevreye ve işletmeye elverişli olduğuna ilişkin belge,
5- Yangın yönünden gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye kuruluşu raporu,
6- Atış poligonun sorumluluğunu yüklenecek mesul müdürün, bu konuda vereceği noterlikçe onaylı taahhütnamesi,
7- Atış poligonu sahibince hazırlanan ve il emniyet müdürlüğünce
onaylanmış işletme ve çalışma yönergesi ile güvenlik yönergesi,

Dilekçe ve ekleri valilikçe Bakanlığa gönderilir. Atış poligonun bu Yönetmelik
hükümlerine uygunluğu tespit edildiğinde, Bakanlıkça İşletme izin Belgesi verilir.

Bakanlıkça verilmektedir

39

Silah tamirciliği belgesi verilmesi

1- Dilekçe Emniyet Müdürlüğüne Dilekçe (T.C.No ve Adli sicil kaydı olup olmadığı belirtilecek.)
2- Sabıka kaydı (arşiv sorgulamalı),
3- Silah tamir yeri açma ruhsatı almasında mani hali bulunmadığına dair devlet hastanesinden heyet raporu.
4- Silah tamiri İşyerinin kendi mülkiyetlerinde bulunduğunu veya kiralandığını kanıtlayan belge,
5- Silah tamirciliği belgesi verilecek şahısların, 91/1779 karar sayılı Yönetmelik'in 16'ncı maddesinde belirtilen hallerden birine girmemiş olması ve Bakanlıkça oluşturulan yetkili uzman komisyon tarafından yapılacak mesleki yeterlilik sınavını kazanmış olmaları,

Silah tamir yeri ve şubesinin açılabilmesi için;
6- Tamirhanenin ve şubesinin meskun mahal içinde, genel güvenlik bakımından uygun yer ve konumda olması ile uygun fiziki şartları taşıması,
7- Silah tamirhanesinde ve şubesinde çalıştırılacak işçilerin sigortalı olması ve 16' ncı maddede belirtilen hallerden birine girmemiş olması şartları aranır.

7 İŞ GÜNÜ
dosya Emn.Gnl Md'ne gönderilir.Belge Emn.Gnl.Müdür- lüğünce düzenlenmektedir.

40

Satıcılık (Bayilik) Belgesi verilmesi

1-Dilekçe Emniyet Müdürlüğünü hitaben Dilekçe (T.C.No ve Adli sicil kaydı olup olmadığı belirtilecek)
2-İşyerinin kendi mülkiyetlerinde bulunduğunu veya kiralandığını kanıtlayan belge,
3-Silah bulundurmasında ve satmasında bedeni ve ruhi bakımdan bir sakınca olmadığına dair devlet hastanesinden heyet raporu ,
4-Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıka kayıt belgesi,
5-2521, 5729 ve 6136 Sayılı Kanun hükümlerine uymayı taahhüt ettiği ve doğacak Kanuni sorumluluğu üstlendiğine dair taahhütname,
6-On adet fotoğraf.

7 İŞ GÜNÜ
Tahkikat tamamlandıktan sonra

41

İthal izni verilmesi

1- Dilekçe Emniyet Müdürlüğüne hitaben (TC nove Adli sicil kaydı olup olmadığı belirtilecek)
2-Fatura
3-Faturanın Türkçe tercümesi
4-Katalog Belgeler İzin için Bakanlığa gönderilecek.

Bakanlıkça verilmektedir

42

Ateşleyici Yeterlilik Belgesi sınavlarının yapılması ve Ateşleyici Yeterlilik Belgesi verilmesi

1- Dilekçe Valilik Makamından ( İl Emniyet Müdürlüğüne havaleli dilekçe ) T.C.No ve Adli sicil kaydı olup olmadığı belirtilecek.
2- Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet renkli vesikalık fotoğraf,
3 Öğrenim durumunu gösteren belge aslı ve onaylı örneği,
4- Yeterlilik belgesi almasında psikolojik, nörolojik veya fiziki bir rahatsızlığı bulunmadığına dair resmi veya İl Sağlık Müdürlüğünün yetkilendirdiği özel sağlık kuruluşları tarafından düzenlenecek sağlık raporu,
5- Adli sicil belgesi (arşiv sorgulamalı)

7 İŞ GÜNÜ
(Dosya Emn.Gnl Md.bildirilir. Sınav Gnl Müdürlükçe yılın belirlenen zamanında yapılmaktadır)

43

Patlayıcı Madde Satın Alma ve Satış İzin Belgesi Verilmesi

1-Dilekçe Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe (T.C.No ve Adli sicil kaydı olup olmadığı belirtilecek)
2-Tüzel kuruluş için (Ticaret sicil gazetesi,imza sirküleri,vergi levhası)
3-Şirket adına satın alma ve satış işinde görev alan kişilerin şirket tarafından görevlendirildiğine dair noterden yazı.
4-Görev alan şahısların;
a-Adli sicil belgesi (arşiv sorgulamalı)
b- Satın alma ve satış işinde görev alacak kişilerin psikolojik, nörolojik veya fiziki bir rahatsızlığı bulunmadığına dair devlet hastanesinden heyet raporu.
c-4 adet fotoğraf
d-Taahhütname
3-Tüzük hükümlerine uygun patlayıcı madde deposunun bulunduğu veya
birinci grupta yer alan perakende satıcıların dükkânlarında 93 üncü maddeye uygun düzenlemenin yapıldığına,
B- Satılacak patlayıcı maddelerin cinsine,
C- On sekiz yaşını tamamlamış bulunduğuna ilişkin belgeler eklenir.
12.10.2001 tarihli ve 199 sayılı genelge eki uygulama talimatının C) maddesi;
a) Satış izin belgesi talebinde bulunanın Tüzüğün 113 üncü maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak vereceği başvuru dilekçesi,
b) Depolama izin belgesi,
c) Depo Uygunluk Raporu veya Depo Denetleme Formu,
d) Taahhütname, (Patlayıcı maddelerin satın alma, depolama ve satış işlemlerinin 87/12028 Karar Sayılı Tüzük Hükümlerine uygun olarak yapılacağına dair noterden tanzim edilecek)
e) Beyanname,
f) Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi,
g) Satış izin belgesi verilebilmesi için, yapılacak soruşturma sonunda
ilgilinin durumunun güvenlik yönünden uygun olduğunun belirlenmesi gerekir.

7 İŞ GÜNÜ
Tahkikat tamamlandıktan sonra

44

Patlayıcı Madde Satın Alma ve Kullanma İzin Belgesi Verilmesi

1-Dilekçe Emniyet Müdürlüğüne hitaben (TC No ve Adli sicil kaydı olup olmadığı belirtilecek)
2-Tüzel kuruluş için (Ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri,vergi levhası)
3-Şirket adına satın alma ve naklinde görev alan kişilerin şirket tarafından görevlendirildiğine dair noterden yazı.
4-Görev alan şahısların;
a-Patlayıcı madde nakledenlere ait geçerli güvenlik belgesi.
b-Vekaletname
c-Ateşleme işinde görev alacak kişinin (Ateşleyici yeterlilik belgesi)
d-taahhütname
A- Patlayıcı maddenin alıcısına veya cins ve miktarına göre, depoda saklanması gerekiyorsa deponun izin belgesi, kiralanmış ise kira sözleşmesi,
B- Kullanılacak patlayıcı maddenin cins ve miktarını belirten patlayıcı madde ihtiyaç raporu (Bu rapor, kendi ihtiyaçlarını tespit edebilme olanağı bulunan kamu kuruluşları için kendilerince, bu olanağa sahip olmayan kamu kuruluşları ile özel kuruluş veya kişiler için il Valiliğince verilir.),
C- Kamu veya özel kuruluşlarından ihaleyle alınan işlerde bu hususu belgeleyen yazı,(Kamu kurum ve kuruluşlarının patlayıcı madde satın alma ve kullanma izin belgesi almalarında (C) bendi uygulanmaz.)
D- (İşe Dair Belge)Maden veya taş ocağı işletme ruhsatı, maden veya taş
ocağı başkasından kiralanmışsa noterlikçe onaylı kira sözleşmesi, bir kamu kuruluşuna ait ocağın kiralanması söz konusuysa, bu kamu kuruluşu tarafından verilen maden veya taş ocağını kullanabileceğine ilişkin yazı,
F-(Kamu kurum ve kuruluşlarının patlayıcı madde satın alma ve kullanma izin belgesi almalarında (F) bendinde öngörülen belgelerinin kurum yetkilisi tarafından onaylanması yeterlidir.)
G- Varsa, daha önce alınmış ve kullanılmış satın alma ve kullanma izin belgesi,
H- Genel ve katma bütçeli daireler hariç olmak üzere patlayıcı madde işi ile uğraşacak gerçek ve tüzel kişilerin bu faaliyetlerinden dolayı üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini için düzenlenecek 'Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi'nin aslı veya noterce onaylanmış sureti.12/10/2001 tarihli ve 199 sayılı genelge eki uygulama talimatının A) Maddesi:1. Depo Tespit Tutanağı (İzin belgesinin yenilenmesinde) 3 . Depo Uygunluk Raporu veya Depo Denetleme Formu 4 . Beyanname 5 . Ticaret Sicil Gazetesi (İlk müracaatlar ve isim değişikliklerinde)

7 İŞ GÜNÜ
Tahkikat tamamlandıktan sonra

45

Sürekli Depo Yapım İzni Verilmesi

1-Dilekçe Emniyet Müdürlüğüne hitaben (T.C.No ve Adli sicil kaydı olup olmadığı belirtilecek)
2-Tüzel kuruluş için (Ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, vergi levhası)
A- İş yerinin kurulacağı yerin 1/1000 ve ya 1/2000 ölçekli hâlihazır haritası üzerine çizilmiş ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onanmış dört nüsha mevzi imar planı,
B- İş yerinin kurulacağı yerin yüzölçümü ve sınırlarını gösteren, İl Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünce onanmış 1/500 ölçekli dört nüsha vaziyet planı,
C- 1/50 ölçekli ve İl Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünce onanmış inşaat projesi,
D- İş yeri alanını sınırlayan, çevre duvarı veya en az iki metre yüksekliğindeki sağlam direklere bağlı sık tel örgüyü, sütre ve taş duvarları, denetime tabi ana giriş kapısı ile gerekli diğer kapıları gösterir vaziyet planı ve detay resimleri,
E- 3194 Sayılı İmar Kanunun 21 inci maddesi hükümlerine göre alınmış yapı ruhsatı,
F- İş yerinin Ek-1 sayılı çizelgede belirlenen güvenlik uzaklıklarını gösteren krokisi,
G- Yapılacak yerüstü depolarında Ek-1 çizelgenin dip notunun (D) bendinde gösterilen uzaklıkların içinde kalan alanın, girişimcinin mülkiyetinde olduğunu veya kiralandığını ya da sahip veya zilyetlerinden muvafakat alındığını gösterir noter onaylı belge,
L- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre alınacak gayri sıhhi müessese belgesi,
M- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge çalışma müdürlüğünden 1475 Sayılı İş Kanununa ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne göre alınacak kurma izni,
O- Çevre Bakanlığından alınacak iş yerinin çevreye olumsuz etkisi olmadığını belirten belge.

7 İŞ GÜNÜ
Tahkikat tamamlandıktan sonra

46

Sürekli Depo Depolama İzni Verilmesi

1-Dilekçe Emniyet Müdürlüğüne hitaben (T.C.No ve Adli sicil kaydı olup olmadığı belirtilecek)
2-Tüzel kuruluş için (Ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri,vergi levhası)
A. Patlayıcı madde deposunun Tüzük hükümlerine uygun olarak yapıldığına dair İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden alınacak rapor,
B. Belediye veya Valilikçe verilmiş Yapı Kullanma İzni,
C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğünce verilmiş İşletme Belgesi,
D. Sağlık Bakanlığından 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre alınacak Gayri Sıhhi Müessese Belgesi (Açılma İzni).

7 İŞ GÜNÜ
Tahkikat tamamlandıktan sonra

47

Gezici Depo Yapım İzni Verilmesi

A. İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce onanmış, iki tonluk gezici depolar için Ek 4/A, 10 tonluk gezici depolar için ise Ek 4/B çizelgedeki örnek projeye uygun 2 adet depo projesi,
B. Deponun yerleştirileceği alana ilişkin belge ile bu alanın depo sahibine ait olmaması halinde bu alanın kiralandığı veya muvafakatinin alındığını gösterir belge,
C. Deponun belirtilen yerde kurulmasında sakınca olup olmadığını gösterir yerel güvenlik (Emniyet veya Jandarma) makamlarınca düzenlenecek rapor.

7 İŞ GÜNÜ
Tahkikat tamamlandıktan sonra

48

Gezici Depo Depolama İzni Verilmesi

A. Patlayıcı madde deposunun Tüzük hükümlerine uygun olarak yapıldığına dair İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden alınacak rapor,
B. Depo sütreli ise, sütrenin Tüzükte 2001 yılında yapılan değişiklikle düzeltilen Ek 5 sayılı çizelgeye ve bu çizelge altında belirtilen sütre özelliklerine uygun olup olmadığına ilişkin İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce düzenlenecek sütre uygunluk raporu,
C. Deponun, Tüzüğün Ek 1 sayılı çizelgesinde belirtilen çevreye ve birbirlerine ait olması gereken güvenlik uzaklıklarına uygun olarak yerleştirilip yerleştirilmediğine ilişkin güvenlik uzaklıklarını belirleyecek komisyon marifetiyle hazırlanacak kroki.

7 İŞ GÜNÜ
Tahkikat tamamlandıktan sonra

49

Patlayıcı Madde Üretim Tesisi Kuruluş Ön İzin Belgesi Verilmesi

a. Üretilecek patlayıcı maddelerin cins ve özelliklerini, işletmenin yıllık kapasitesini ve nerede kurulacağına ilişkin bilgileri içeren dilekçe,
b. Girişimci gerçek kişi (şahıs) ise nüfus cüzdanının onaylı örneği, tüzel kişi (kamu kurumu veya şirket) ise temsile yetkili olanların nüfus cüzdanlarının onaylı örneği.
c.Valilik tarafından Genelkurmay Başkanlığından istenen uygun görüş yazısı.

10 İŞ GÜNÜ
Tahkikat tamamlandıktan sonra

50

Patlayıcı Madde Üretim Tesisi Kuruluş İzin Belgesi Verilmesi

A- İş yerinin kurulacağı yerin 1/1000 ve ya 1/2000 ölçekli hâlihazır haritası üzerine çizilmiş ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onanmış dört nüsha mevzi imar planı,
B- İş yerinin kurulacağı yerin yüzölçümü ve sınırlarını gösteren, İl Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünce onanmış 1/500 ölçekli dört nüsha vaziyet planı,
C- 1/50 ölçekli ve İl Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünce onanmış inşaat projesi,
D- İş yeri alanını sınırlayan, çevre duvarı veya en az iki metre yüksekliğindeki sağlam direklere bağlı sık tel örgüyü, sütre ve taş duvarları, denetime tabi ana giriş kapısı ile gerekli diğer kapıları gösterir vaziyet planı ve detay resimleri,
E- 3194 Sayılı İmar Kanunun 21 inci maddesi hükümlerine göre alınmış yapı ruhsatı,
F- İş yerinin Ek-1 sayılı çizelgede belirlenen güvenlik uzaklıklarını gösteren krokisi,
G- Yapılacak yerüstü depolarında Ek-1 çizelgenin dip notunun (D) bendinde gösterilen uzaklıkların içinde kalan alanın, girişimcinin mülkiyetinde olduğunu veya kiralandığını ya da sahip veya zilyetlerinden muvafakat alındığını gösterir noter onaylı belge,
H-Üretilecek patlayıcı maddelerin cins ve özelliklerini açıklayan belge,
İ-İş yerinde üretilecek her madde için ayrı ayrı yıllık üretim kapasitesini belirten belge,
K- İş yerindeki deneme ve yok etme yerlerini gösteren kroki,
L- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre alınacak gayri sıhhi müessese belgesi,
M- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge çalışma müdürlüğünden 1475 Sayılı İş Kanununa ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne göre alınacak kurma izni,
N- Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınacak imalat belgesi
O- Çevre Bakanlığından alınacak çevreye olumsuz etkisi olmadığını belirten belge.
P- İş yeri alanını sınırlayan tüm çevrenin harekete duyarlı sensörler ile çalışacak
aydınlatma ve alarm sistemi ile birlikte ayrıca, kameralarla bir merkezden izlenecek şekilde düzenlenmiş donanımların kurulduğunu gösterir belge.

10 İŞ GÜNÜ
Tahkikat tamamlandıktan sonra

51

Patlayıcı Madde Üretim Tesisi İşletme İzin Belgesi Verilmesi

A. İşyerinin ve patlayıcı madde deposunun Tüzük hükümlerine uygun olarak yapıldığına dair İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden alınacak rapor,B. Belediye veya Valilikçe verilmiş Yapı Kullanma İzni,
C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğünce verilmiş İşletme Belgesi,
D. Çevre ve Orman Bakanlığından alınacak, işyerinde arıtma tesis veya sistemleri kurulduğuna ve işletmeye elverişli olduğuna ilişkin belge,
E. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre alınacak Gayri Sıhhi Müessese Belgesi (Açılma İzni),
F. Yangın yönünden gerekli önlemlerin alındığına ilişkin itfaiye kuruluşu raporu,
G. İşletme yetkilisinin Tüzük hükümlerine göre patlayıcı madde imal edip satışını yapacağına dair noter onaylı taahhütname,
H. Patlayıcı maddelerin üretiminden sorumlu olacak kimya yüksek mühendisi, kimya mühendisi veya kimyagerin bu işi yapmasına ilişkin, işletme yetkilisinin vereceği noter onaylı vekaletname,
İ. İşyerinin teknik sorumluluğunu yüklenecek kimya yüksek mühendisi, kimya mühendisi veya kimyagerin patlayıcı maddeleri Tüzük hükümlerine göre üreteceğini, patlayıcı maddelerin imalinden fabrika çıkışına kadar gerekli emniyet tedbirlerini aldıracağına dair noter onaylı taahhütname,
J. Taahhütnameyi veren kimya yüksek mühendisi, kimya mühendisi veya kimyagerin tasdikli diploma sureti,

K. İşyeri sahibince hazırlanan ve İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünce onaylanmış İşletme Ve Çalışma Yönergesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğünce onaylanmış teknik güvenlik yönergesi.

10 İŞ GÜNÜ
(Tahkikat tamamlandıktan sonra)

52

Patlayıcı Madde İhraç Uygunluk İzni Verilmesi

1) 1-Dilekçe Emniyet Müdürlüğüne hitaben (T.C.No ve Adli sicil kaydı olup olmadığı belirtilecek)
2-Tüzel kuruluş için (Ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri,vergi levhası)
2)Dilekçe (İhraç hakkında, Çıkış Gümrüğü ve gümrük işlemlerinin nerede yapılacağının belirtildiği.)
3)Taahhütname (İhracın Tüzük Hükümlerine uygun olarak yapılacağına dair ve tarihi geçerli olan)
4)Satış İzin Belgesi (Tarihi geçerli)
5)Satış Faturası
6)Maddeleri isteyen yurtdışındaki gerçek veya tüzel kişilerin Talep Yazısı (Siparişi) ve Tercümesi
7)İhraç edilecek maddelerin resimli Katalogu
8)Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi (Tarihi geçerli)
9)Ticaret Sicil Gazetesi (İhraç edebileceğine dair kaydın olduğu)
İzin belgesi için Bakanlığa gönderilir.

Tahkikat tamamlandıktan sonra
7 iŞ GÜNÜ

53

Patlayıcı Madde İthal Uygunluk İzni Verilmesi

1-Dilekçe, (Emniyet Müdürlüğüne hitaben)
2-İthal edilecek patlayıcı maddelerin GTİP no sunun da belirtildiği ithal beyannamesi,
3-Patlayıcı maddeyi ithal edecek olan gerçek veya tüzel kişilerin veya vekillerinin noterlikçe tanzim edilmiş taahhütnamesi,
4-Proforma (teklif) fatura aslı (tasdikli)
5-Proforma (teklif) fatura Türkçe tercümesi (tasdikli)
6-İzin belgesi; (getirilecek patlayıcı maddenin amacına göre)
-Patlayıcı madde üretim ve satış izin belgesinin fotokopisi (üreticiler için)
-Patlayıcı madde satın alma ve satış izin belgesinin fotokopisi (satıcılar için)
-Patlayıcı madde satın alma ve kullanma izin belgesinin fotokopisi (tüketiciler için)
7-Proforma (teklif) faturada gösterilen maddelerin ürün kod numaraları belirtilmiş isim ve resimlerini gösteren katalog.
8-Ticaret sicilinde bu tür maddelerin ithalatçısı olduklarının belirtir resmi belge.
9-İthal edilecek maddenin üretildiği fabrika ile fabrikanın bulunduğu ülkeyi, varsa patent tarih ve numarasının, kimyasal bileşimini ve belli başlı özelliklerini gösteren
menşe şahadetnamesi.10-Depo başkasına aitse depo sahibinden alınacak muvafakat
name,
11-Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi (Tasdikli örneği)
12-CE Belgesi veya CE kriterlerine uygun olduğunu belirtir yabancı kuruluş yazısı.
İzin belgesi için Bakanlığa gönderilir.

Tahkikat tamamlandıktan sonra
7 İŞ GÜNÜ

54

Patlayıcı Madde Devir İzni verilmesi

1) Patlayıcı maddenin bulunduğu İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben, devir alan ve devir edenin vereceği dilekçe,
2) Devir edilecek patlayıcı madde miktarını gösterir depo tespit tutanağı,
3) Devir edene verilen patlayıcı madde satın alma ve kullanma belgesinin aslı
4) Devir edilene ait ruhsat fotokopisi.

7 İŞ GÜNÜ

55

Patlayıcı Madde Taşıma İzin Belgesi Verilmesi

1)Patlayıcı Madde İzin Belgesi Aslı,
2)Depo tespit tutanağı,
3)Nakle nezaret edecek Güvenlik belgeli şahısların güvenlik belgesi asılları,
4)Nakilci görevlilerinin vekâletnamesi,
5)Nakil edecek şahısların kimlik asılları (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport…)
6)Nakilde kullanılacak araçların ruhsat asılları,
7)Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi

2 İŞ GÜNÜ

56

Patlayıcı Madde Güvenlik Belgesi Verilmesi

1- Dilekçe
2-Adli sicil belgesi,
3- Sağlık Raporu,
4- Taahhütname,
5- İki adet vesikalık fotoğraf

7 İŞ GÜNÜ

57

Havai fişek atışı izin belgesi

1- Dilekçe (Emniyet Müdürlüğüne hitaben)
2-Ateşleyici taahhütnamesi, ateşleyiciye verilecek vekaletname, A sınıfı ateşleyici Yeterlilik Belgesi, Pat. Mad. zorunlu sorumluluk sigortası

5 İŞ GÜNÜ
Tahkikat tamamlandıktan sonra

58

Silah Bulundurma Ruhsatı verilmesi

İkamette bulundurma ruhsatı için;
1-İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe.
2-Arşiv kayıtlarını içeren Adli sicil belgesi
3-Silah almasında sakınca bulunmadığına dair devlet Hastanesinden heyet raporu.
4-Son bir yıl içinde çekilen 4 adet fotoğraf.
5- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi.
6- Silah istek formu (Şubemizden temin edilecektir.)
7- Yarım kapak telli dosya.
İşyerlerinde bulundurma ruhsatı için;
a- İşyeri ruhsatı.
b-Şirketler için ticaret sicil gazetesi ve yönetim kurulu kararı.
Yönetmeliğin 8 maddesinin (a) bendinde sayılanlar ile (e) bendinin 1,2,3,4, ve 5 numaralı alt bentlerinde yer alan kamu görevlileri ve 10 Maddede belirtilen (g) bendi hariç Emekli kamu Görevlileri ile Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerde çalışan sivil personelden adli sicil raporu ve doktor raporu istenmez.

Dosya Tamamlandıktan

Sonra 10 iş günü

59

Ruhsatlı silahın devri

1- İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben devir eden ve alacak olanın dilekçeleri.
2-Arşiv kayıtlarını içeren Adli sicil belgesi
3-Silah almasında sakınca bulunmadığına dair Devlet Hastanesinden heyet raporu.
4-Son bir yıl içinde çekilen 4 adet fotoğraf.
5- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi.
6- Yarım kapak telli dosya.
7- Silah istek formu (Şubemizden temin edilecek)

Dosya Tamamlandıktan

Sonra 10 iş günü

60

Silah nakil belgesi verilmesi

1- İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben havaleli dilekçe.
2- Ruhsat fotokopisi

2 iş günü

61

Yivli tüfek ruhsatı

1- İl Emniyet Müdürlüğüne havaleli dilekçe
2- Silah istek formu (şubemizden temin edilecek)
3- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
4- Arşiv kayıtlarını içeren Adli sicil belgesi
5- Silah taşıma ruhsatı almasında sakınca bulunmadığına dair Devlet Hastanesinden heyet raporu.
6- Yivsiz tüfek ruhsatı aslı ve fotokopisi
7- Avcılık belgesi ve Avlanma pulu
8- Son bir yıl içinde çekilen 4 adet fotoğraf Yarım kapak telli dosya.

Dosya Tamamlandıktan

Sonra 10 iş günü


62

Mermi satın alma belgesi verilmesi

1- İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe.
2- Ruhsat fotokopisi.

3 iş günü

63

Silah Taşıma Ruhsatı
Can Güvenliği

1-Can güvenliğinin hangi sebeplerden tehlikede olduğunu belirten İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe,
2-Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
3- Arşiv kayıtlarını içeren Adli sicil belgesi
4-Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair Devlet Hastanesinden Heyet raporu.
5-Gerekçe gösterdiği evraklar (örnek: Mahkeme kararı, vergi kaydı, oda kaydı, tic. sicil gazetesi, bilanço, kar zarar cetveli,
6- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi.
7- Silah istek formu (Şubemizden temin edilecek)
8- Yarım kapak telli dosya.

Dosya Tamamlandıktan

Sonra 10 iş günü

64

Silah Taşıma ruhsatı
(Şehit Yakını)

1-Şehit Yakını ve Can güvenliğinin tehlikede olduğunu belirten İl Emniyet Müdürlüğünden hitaben dilekçe,
2-Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
3- Arşiv kayıtlarını içeren adli sicil belgesi.
4-Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair Devlet Hastanesinden Heyet raporu,
5-Şehitlik Belgesi.
6- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi.
7- Yarım kapak telli dosya.
8- Silah istek formu (Şubemizden temin edilecek)

Dosya Tamamlandıktan

Sonra 10 iş günü

65

Silah taşıma
Ruhsatı
(İtirafçılar)

1- İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe.
2- 3419 sayılı bazı suç failleri hakkında uygulanacak hükümlere dair Kanun uyarınca teslim olan ve güvenlik kuvvetlerine yardımcı oldukları için koruma altına alındığına dair belge.
3- Son bir yıl için çekilmiş 4 adet fotoğraf
4- Arşiv kayıtlarını içeren adli sicil belgesi.
5- Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair DevletHastanesinden Heyet raporu.
6- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi.
7- Yarım kapak telli dosya.
8- Silah istek formu (Şubemizden temin edilecek)

Dosya Tamamlandıktan

Sonra 10 iş günü

66

Silah Taşıma ruhsatı
(Kamu Görevlileri Taşıma)

1-İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe,
2-Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
3-Arşiv kayıtlarını içeren adli sicil belgesi
4-Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair Devlet Hastanesinden Heyet raporu,
5-Çalıştığı kurumun Mevzuatına göre yetkili birim amiri tarafından imzalanmış, mühürlü, tarih ve sayılı 30 günü geçmemiş görev belgesi,
6- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi.
7- Yarım kapak telli dosya.
8- silah istek formu (Şubemizden temin edilecek)
Yönetmeliğin 8 maddesinin (a) bendinde sayılanlar ile (e) bendinin 1,2,3,4, ve 5 numaralı alt bentlerinde yer alan kamu görevlileri ve 10 Maddede belirtilen (g) bendi hariç Emekli kamu Görevlileri ile Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerde çalışan sivil personelden adli sicil raporu ve doktor raporu istenmez.

Dosya Tamamlandıktan

Sonra 10 iş günü

67

Silah Taşıma ruhsatı
(Meslek Mensupları)

1-Mesleğini ve Silah taşıma talebini belirten İl Emniyet Müdürlüğüne Hitaben dilekçe,
2-Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
3-Arşiv kayıtlarını içeren adli sicil belgesi
4- Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair Devlet Hastanesinden Heyet raporu ,
5- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi.
6- Yarım kapak telli dosya.
7- Silah istek formu (Şubemizden temin edilecek)
Meslekleri ile ilgili evraklar:
a- Mülga
b- Fahri temsilciler: Dışişleri Bakanlığının görevle ilgili resmi yazısı,
c- Basın Mensupları: Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün resmi yazısı, sarı basın kartı fotokopisi, ( yazı yeni tarihli olacak, fotokopi ise tasdikli)
d- Kuyumcu ve sarraflar:( Fiilen ve Bizzat bu işi yapması gerekir)
- Yaptığı işten dolayı vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı, (yeni tarihli)
j- Müteahhitler: ( Fiilen ve Bizzat bu işi yapması gerekir)İş deneyim (iş bitirme/iş durum) belgesi,(müracaat tarihi, -Toprak miktarını gösterir tapu müdürlüğü yazısı,(Kıraç arazi 1700 dönüm, taban arazi 900 dönüm olması gerekir.)
- Ziraat odasından veya tarım il/ilçe müdürlüğünden alınacak üretici belgesi,
- Kar zarar cetveli ve bilanço, (Vergi dairesi tasdikli)
-Ticaret sicil gazetesinde en son yayımlanan şirket ana sözleşmesi,(eski tarihli ise değişiklik olmadığına dair şerh olacak) Ruhsat talebi doğrultusunda yönetim Kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının görevleriyle ilgili atama
f- Banka Müdürleri:
- itibariyle en fazla bir yıl önce biten işlere ait iş deneyim (iş bitirme/iş durum) belgeleri aranır. iş durum belgesinde ise yüzde yetmişlik kısmı tamamlanmış olacak)
-Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
- Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi, (ortaklardan en fazla iki kişi alabilir, gazete eski tarihli ise ortaklıkta değişiklik olmadığına dair şerh olacak)
Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı,
-Bir işin çevre düzenlemesi ya da çim ekme işleri, boya, proje, tesisat, harita işleri bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.
k- Akaryakıt istasyonu sahipleri: :( Fiilen ve Bizzat bu işi yapması gerekir) -Kurum ile yapılan sözleşme fotokopisi, işyeri ruhsat fotokopisi (sözleşme uzun süreli ise sözleşmenin devam ettiğine dair yazı)
- Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
-Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi,(ortaklardan en fazla iki kişi alabilir)gazete eski tarihli ise ortaklıkta değişiklik olmadığına dair şerh gerekir.) Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı,
l- Akaryakıt istasyonu sahipleri adına akaryakıt satışı yapanlar:
- İş sahibinin yazılı müracaatı, ortaklık veya şirket söz konusu ise silah ruhsatı talebine dair yetkili kurul kararı,
- Kurum ile yapılan sözleşme fotokopisi, işyeri ruhsat fotokopisi,(sözleşme uzun süreli ise sözleşmenin devam ettiğine dair yazı)
-Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
- Çalışanın sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı,
m- Sigortalı olarak en az 50 işçi çalıştıranlar: ( Fiilen ve Bizzat bu işi yapması gerekir)
-İş sahiplerinden
- Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,Çalıştırılan işçi sayısını ve primlerin ödendiğine dair SSK yazısı, (geriye dönük 1 yıllık 18.000 gün pirim ödeyecek
-Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi,(gazete eski tarihli ise ortaklıkta değişiklik olmadığına dair şerh olacak) -Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı,
- Bu işyerlerinde çalışan bekçi, veznedar ve mutemetlerden,
- İş sahibinin yazılı müracaatı, ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi ile silah ruhsatı talebine dair yetkili kurul kararı, -Sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı, yapılan işe dair vergi dairesi yazısı,
n- Poligon sahipleri:
-İş sahiplerinden;
- İşletme ruhsatı fotokopisi, -Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı, - Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi, (ortaklardan en fazla iki kişi ruhsat alabilir, ticaret sicil gazetesi eski tarihli ise ortaklıkta değişiklik olmadığına dair şerh düşülecek,)
-Yönetimden sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı,
-Bu işyerlerinde çalışan bekçilerden, - İş sahiplerinden istenen belgeler, -İşverenin yazılı müracaatı, ortaklık veya şirket söz konusu ise silah ruhsatı talebine dair yetkili kurul kararı, -Sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı,
o- Müze ve anıtları koruyan bekçiler:
- Kişi/kurumun yazılı müracaatı -Eski eserler ve tarihi anıtların tapu kayıt belgeleri,
- Bekçilerin primlerin ödendiğine dair SSK yazısı,
ö- Arıcılık yapanlar: :( Fiilen ve Bizzat bu işi yapması gerekir)
- Ziraat odalarından veya il/ilçe tarım müdürlüklerinden alınacak çiftçi belgesi,
-Kovan adedini belirtilen, (100 Adet faal kovanı olacak) il/ilçe tarım müdürlüğünün yazısı,
-2000 Kg bal satıldığına dair müstahsil makbuzu (müracaat tarihi itibarıyla 1 yıllık olmasına dikkat edilecek), Arıcılığın meskûn yerler dışında, gezginci olarak ve bilfiil yapıldığına dair il/ilçe tarım müdürlüğünün yazısı
p- Patlayıcı madde depolarının korunması ile görevli bekçiler:
-Vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı, -Oda kayıt belgesi, -İş sahibinin yazılı müracaatı,
-Depo izin belgesi fotokopisi, -Sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı, Asli memur statüsünü kazanmış olup ihraç ve benzeri sebepler dışında tamamen kendi isteği ile kurumlarından ayrılanlar:
- Ayrılış şeklini belirten kurum yazısı,
s- Dövize ilişkin işlem yapanlar: ( Fiilen ve Bizzat bu işi yapması gerekir)
- Banka ve Kambiyo Genel müdürlüğünün izin belgesi fotokopisi,
- Oda kayıt belgesi, Vergi dairesi yazısı, işyeri ruhsat fotokopisi,(belgeler yeni tarihli)
ş- Avukatlardan:
- Bağlı oldukları barodan üyelik yazısı, (Mühürlü olacak)
- Noterlerden:
- Noterlik belgesi fotokopisi,(Fotokopi tasdikli olacak) -Vergi dairesi yazısı
t- Oda, birlik, federasyon ve konfederasyonların yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile meclis üyeleri:
- Bağlı olunan oda, birlik, federasyon, konfederasyonun yazısı,(mühürlü) -Görevle ilgili seçim tutanağı,
u- En az bir dönem köy veya mahalle muhtarlığı yapmış olanlar:
Valilik veya kaymakamlıktan alınacak görev belgesi,(mühürlü)
ü İl/ilçe seçim kurulu yazısı.(En az bir dönem Muhtarlık yapmış olacak)
ü- En az bir dönem belediye başkanlığı veya il genel meclis üyeliği yapmış olanlar:
- Valilik veya kaymakamlıktan alınacak görev -belgesi,(mühürlü) -İl/ilçe seçim kurulu yazısı .(En az bir dönem Belediye başkanı veya İl Genel Meclis üyeliği yapmış olacak)
1-Görevini ve Silah taşıma talebini belirten İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe,
2-Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
3-Arşiv kayıtlarını içeren adli sicil belgesi
4-Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair Devlet Hastanesinden Heyet raporu,
5-Emeklilik onayı( fotokopi ise tasdikli),
6-Silah satış senedi veya silah faturası
7-Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışmakta iken emekliye ayrılan
personelin kadrolarınca ilişiğinin kesilmesi sırasında, meslekten
veya memuriyetten çıkarmayı gerektirir bir suçtan dolayı soruşturmasının mevcut olup olmadığına dair düzenlenecek belge.
(Sağlık problemleri nedeniyle emekli olanlardan doktor raporu istenmesi kaydıyla, emniyet hizmetleri sınıfı personelinden emekli olanların, Genel Müdürlükçe tahsis edilen zoralım, standart dışı veya hediye verilen silahları için emekli oldukları tarihten itibaren 6 ay içinde müracaat etmeleri halinde emekli kamu görevlisi silah taşıma ruhsatı ya da bulundurma ruhsatı düzenlenirken adli sicil belgesi ve doktor raporu istenmez)

Dosya

Tamamlandıktan

Sonra

10 iş günü

68

Armağan silahlar

1-Görevini ve Silah taşıma talebini belirten İl Emniyet Müdürlüğünehitaben dilekçe,
2-Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
3-Arşiv kayıtlarını içeren adli sicil belgesi
4-Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair Devlet
Hastanesinden Heyet raporu,
5- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi.
6- Silah istek formu (Şubemizden temin edilecek)
7- Yarım kapak telli dosya
8- Armağan belgesi (Belgenin armağan edilen yetkili makamlarca imzalanmış, başlıklı ve üzerinde işlem tarih ve sayısı belirtilmiş, armağan edilen şahsın kimliğini ve silahın marka,model,çap ve seri numarasını tanımlar bir şekilde düzenlenmiş olması esastır.)

Dosya Tamamlandıktan

Sonra 10 iş günü

69

Hatıra Silahlar

1-Görevini ve Silah taşıma talebini belirten İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe,
2-Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
3-Arşiv kayıtlarını içeren adli sicil belgesi
4-Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair Devlet Hastanesinden Heyet raporu,
5- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi.
6- Silah istek formu (Şubemizden temin edilecek)
7- Yarım kapak telli dosya
8- 1923 yılı ve bu yıldan önce imal edildiği Polis Laboratuarınca belirlenen ateşli silah, kama ve kılıçlara ruhsat verilir.
Müracaatçılardan;
-İstiklal Savaşı Gazisi,
- İstiklal Savaşında şehit düşenlerin veya sonradan vefat eden gazilerin varisleri olduğunu belirten belge istenilir.

Dosya Tamamlandıktan

Sonra 10 iş günü

70

Antika Silahlar

1-Görevini ve Silah taşıma talebini belirten İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe,
2-Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
3-Arşiv kayıtlarını içeren adli sicil belgesi
4-Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair Devlet Hastanesinden Heyet raporu,
5- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi.
6- Silah istek formu (Şubemizden temin edilecek)
7- Yarım kapak telli dosya
-Polis Laboratuarınca antika olduğu tespit edilen silahlar ruhsata bağlanabilir. Bu silahlara sadece BULUNDURMA ruhsatı verilir.

Dosya Tamamlandıktan

Sonra 10 iş günü

71

Sürücü Belgesi kabul işlemi (ilk kez verilen)

1- Sürücü belge sertifikası
2- Diploma fotokopisi
3- Sağlık raporu (en geç 1 yıllık)
4- Motorlu taşıtlar sürücü kursuna müracaat formu
5- Sürücü belgesi müracaat formu (yaş tahsisine bakılır)
6- Sürücü belgesi istek formu
7- Sürücü belgesi harç alındı makbuzu
8- Nüfus cüzdanı fotokopisi
9- İki (2) adet fotoğraf
10- Atmış (60) TL sürücü belgesi kart ücreti
11- Canlı parmak izi kayıt formu

Müracaat saati ve işlem yoğunluğuna göre

Mesai saati içerisinde en geç 16.40 da teslim edilir

72

Sürücü belgesi yenileme işlemi (yıpranmadan)

1- Matbuu form
2- Kimlik fotokopisi
3- İki (2) adet fotoğraf
4- Atmış (60) TL kart ücreti

Belge il merkezi harici bir yerden alınmışsa oraya sorulacak olan sakınca cevabına göre, il merkezinden alınan belge ise Müracaat saati ve işlem yoğunluğuna göre mesai saati içerisinde en geç 16.40 da teslim edilir

73

Sürücü belgesi Zayii işlemi (kaybolma)

1- Belgenin kaybolduğu mıntıkadan alınacak olan kayıp tutanağı
2- Matbuu form
3- Kimlik fotokopisi
4- İki (2) adet fotoğraf 4- Atmış (60) TL kart ücreti

Belge il merkezi harici bir yerden alınmışsa oraya sorulacak olan sakınca cevabına göre, il merkezinden alınan belge ise Müracaat saati ve işlem yoğunluğuna göre mesai saati içerisinde en geç 16.40 da teslim edilir

74

Sürücü Belgesi fark/yükseltme işlemi

1- Sürücü belge sertifikası
2- Diploma fotokopisi
3- Sağlık raporu (en geç 1 yıllık)
4- Motorlu taşıtlar sürücü kursuna müracaat formu
5- Sürücü belgesi müracaat formu (yaş tahsisine bakılır)
6- Sürücü belgesi istek formu
7- Sürücü belgesi harç alındı makbuzu
8- Nüfus cüzdanı fotokopisi
9- İki (2) adet fotoğraf
10- Atmış (60) TL sürücü belgesi kart ücreti
11- Canlı parmak izi kayıt formu

Belge il merkezi harici bir yerden alınmışsa oraya sorulacak olan sakınca cevabına göre, il merkezinden alınan belge ise Müracaat saati ve işlem yoğunluğuna göre mesai saati içerisinde en geç 16.40 da teslim edilir

75

Sürücü Belgesi Tebdil işlemi (yabancı ehliyeti Türk ehliyetine çevirme)

1- Noterden alınacak olan sürücü belgesinin tercümesi
2- Dilekçe
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi

Sürücü belgesinin verildiği ülkenin konsolosluğuna yazılan sakınca sorma yazısının cevabına göre

76

Sürücü belgesi 1.kez alkolden geri alınan

1-Süresi dolunca

20 dakika

77

Sürücü belgesi alkolden 2.kez geri alınan

1-Sürücü davranışlarını geliştirme eğitimi belgesi

20 dakika

78

Sürücü belgesi alkolden 3.kez geri alınan

1-Psiko teknik değerlendirme raporu

20 dakika

79

Sürücü belgesi 5 hızdan geri alınan

1-Psiko teknik değerlendirme raporu

20 dakika

80

Sürücü belgesi 1.kez 100 ceza puanından geri alınan

1-Çevre eğitim bilgisi aldığına dair belge

20 dakika

81

Sürücü belgesi 2.kez 100 ceza puanından geri alınan

1-Psiko teknik değerlendirme raporu

20 dakika

82

Araç tescili sırasında eksikliklerinden dolayı ceza işlemi uygulanması

1-Noter satış senedi veya ruhsat

2- Kimlik Belgesi

20 dakika

83

Trafikten men edilmiş araçların sahibine veya kanuni vekiline teslim edilmesi işlemi

1-Araç sahibinin veya yasal vekilin kimliği ve fotokopisi
2-Ruhsatların aslı ile fotokopisi
3-Sigortanın aslı ile fotokopisi
4-Motor sürücüsü ise ehliyetinin fotokopisi

20 dakika

84

Trafik kaza raporlarının onaylanması

1-Araç sahibi
2-Kazaya karışan sürücü
3-Araç sahibi veya sürücünün kanuni vekili

20 dakika

85

Muvafakat name işlemi

1-Araç sahibinin veya kanuni vekilinin kimliği
2-Aracı teslim alacak şahsın kimlik bilgileri

20 dakika

86

15.05.2009 tarihinden önce

icra müdürlükleri tarafından araç dosyalarına konulan haciz ve yakalama şerhlerinin kaldırılması

1-İcra müdürlükleri tarafından imzalı ve mühürlü resme evrak (posta yoluyla) veya evrak üzerine yazılacak "elden takiplidir" ibareli resmi yazı. İlgi sayıları aynı olacak polnet ortamında

Müracaat saati ve işlem yoğunluğuna göre mesai saati içerisinde 4 saat

87

Mal müdürlükleri ve Belediye Başkanlıkları tarafından araç dosyalarına haciz ve/veya yakalamalı haciz şerhi konulması

1-İlgili kurum tarafından gönderilecek yetkili şahıs tarafından imzalanan resmi yazı

Müracaat saati ve işlem yoğunluğuna göre mesai saati içerisinde 4 saat

88

Mal müdürlükleri ve Belediye Başkanlıkları tarafından araç dosyalarına haciz ve/veya yakalamalı haciz şerhinin kaldırılması

1-İlgili kurum tarafından gönderilecek yetkili şahıs tarafından imzalanan "mal müdürlükleri evrakları için soğuk damgalı mühür" resmi yazı

Müracaat saati ve işlem yoğunluğuna göre mesai saati içerisinde 4 saat

89

Tarım kredi kooperatiflerinin lehine rehin şerhi verilmesi

1-İlgili kurum yazısı
2-Ek-1 yazısı

Müracaat saati ve işlem yoğunluğuna göre mesai saati içerisinde 4 saat

90

Tarım kredi kooperatiflerinin lehine konulan rehin şerhinin kaldırılması

1-İlgili kurum yazısı
2-İlgili kum yazısını imzalayan görevlilerim imza sirküleri

Müracaat saati ve işlem yoğunluğuna göre mesai saati içerisinde 4 saat

91

Bankalar lehine rehin şerhi konulan araçların rehin şerhinin kaldırılması

1-İlgili bankanın üst yazısı
2-Devir olmuş ise devir evrakları
3-Üst yazıyı imzalayan yetkililerin imza sirküleri
4-Üst yazının noter tasdikli sureti

Müracaat saati ve işlem yoğunluğuna göre mesai saati içerisinde 4 saat

92

Ruhsatında rehin veya haciz şerhi bulunan ancak borcunu ödediğinden dolayı bilgisayar sisteminden rehin veya haciz şerhi kaldırılmış araç sahiplerine ilgili noterlik yazısının verilmesi

1-Aracın ruhsatlarının aslı ve fotokopisi
2-Araç sahibi veya vekili var ise vekâletnamenin aslı ile fotokopisi
3-Dilekçe

Müracaat saati ve işlem yoğunluğuna göre mesai saati içerisinde 4 saat

93

Yakalama şerhinden dolayı bağlanan araçların yakalama şerhinin kaldırılmasından

sonra şahsa teslim edilmesi

1-Kimlik tespiti (sürücü veya araç sahibi olduğunu belgelemek amacıyla)

30 dakika

94

Kaza raporu fotokopisi (aslının aynıdır onayı)

1-Kimlik tespiti (sürücü veya araç sahibi olduğunu belgelemek amacıyla)

30 dakika

95

Yaralamalı kazalarda araçların ruhsatlarının sahibine veya sürücüye verilmesi işlemi

1-Kimlik tespiti (sürücü veya araç sahibi olduğunu belgelemek amacıyla)

30 dakika

96

Broşür ve el ilanı dağıtımı

1-Kimlik tespiti (okul veya ilgili kuruluşun görevlisi olduğunu tespit etmek amacıyla)

30 dakika

97

Trafikle ilgili istatistiki bilgi (tez hazırlayanlara veya kurumlara)

1-Kimlik tespiti (Ne amaçla kullanılacağının belirtilmesi)

30 dakika

98

ARAÇ TESCİL İŞLEMLERİ

belge yenileme (yıpranma)

1-Yıpranan Tescil ve Trafik Belgelerinin yenisi alınacak (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan),
2-Bir adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1),
3-Dilekçe,
4-Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır.
5-Yıpranan belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.

Müracaat saati ve işlem yoğunluğuna göre mesai saati içerisinde en geç 17.00 da teslim edilir

99

Devir işlemleri

1-Noter Satış senedi
2-Vergi İlişik Kesme Belgesi
3-Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Alıcı adına)
4-Araca ait eski Tescil ve Trafik Belgeleri
5-kimlik fotokopisi
6-Yeni Tescil Belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)
7-Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır.
8-2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
NOT: Noter satış senedi tarihiden itibaren 1 ay içerisinde tescil zorunluluğu bulunmaktadır. Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;
a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti, b) İmza sirküleri ibraz edilecektir.

Müracaat saati ve işlem yoğunluğuna göre mesai saati içerisinde en geç 17.00 da teslim edilir

100

Ad ve/veya soyad veya ticari unvanlı plakalı tescil işlemi

1-Araç faturalı ise, faturalı araçlar için uygulanan tescil işlemi uygulanır.
2-Araç tescilli ise dilekçe ile müracaat edilir.
3-Araç başka bir tescil kuruluşundan nakil geliyor ise, nakil araçlar için yapılan tescil işlemi uygulanır.
4-Ad, soyad veya ticari unvanlı plakanın harcının ödendiğine dair makbuz.
5-Yıllık vergisi tescil tarihinden itibaren yıllık sürenin sona erdiği günden başlamak üzere (30) gün içinde plaka vergisini ödemeyenler hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

Müracaat saati ve işlem yoğunluğuna göre mesai saati içerisinde en geç 17.00 da teslim edilir

101

Yeni kayıt (faturalı) araçlardan istenilen belgeler

1-Fatura ve faturayı düzenleyen bayiinin yetki belgesi
2-Uygunluk Belgesi
3-Zorunlu mali mesuliyet sigortası
4-ÖTV ödeme belgesi aslı
5-kimlik fotokopisi
6-Tescil ve Trafik belgesi ((Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)
7-Şoförler Odasından yeni kayıt dosyası.
NOT: Fatura kesim tarihiden itibaren 3 ay içerisinde tescil zorunluluğu bulunmaktadır. Araç şirket adına alınmış ise,yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;
a) Ticaret Odası Sicil Kaydı. b) İmza sirküleri ibraz edilecektir

Müracaat saati ve işlem yoğunluğuna göre mesai saati içerisinde en geç 17.00 da teslim edilir

102

Yeni kayıt (gümrük trafik şahadetnameli) araçlardan istenilen belgeler

1-Gümrük Trafik Şahadetnamesi
2-Uygunluk belgesi
3-Zorunlu mali mesuliyet sigortası
4-ÖTV Ödeme Belgesi aslı
5-kimlik fotokopisi
6-Tescil ve Trafik Belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)
7-Şoförler Odasından yeni kayıt dosyası.
NOT: Şahadetname tarihiden itibaren 3 ay içerisinde tescil ettirme zorunluluğu bulunmaktadır. Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;
a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti, b) İmza sirküleri ibraz edilecektir.

Müracaat saati ve işlem yoğunluğuna göre mesai saati içerisinde en geç 17.00 da teslim edilir

103

Nakil olan araçlarda istenilen belgeler

1-Noter satış senedi,
2-Vergi ilişik kesme belgesi
3-Tescilli olduğu il veya ilçeden sakınca yoktur yazısı (e-posta ile yazışma yapılmaktadır.),
4-Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Alıcı adına),
5-Araca ait eski Tescil ve Trafik Belgeleri ile plakalar
6-kimlik fotokopisi,
7-Yeni Tescil ve Trafik Belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan),
NOT: Araç sahibi değişmeden aynı kişi adına bir başka tescil kuruluşunda tescil edilecek araçlardan noter satış senedi aranmamakta olup, önceki kayıtlı olduğu yerin vergi dairesinden alınacak borcu yoktur yazısı getirilecektir.
Noter satış senedi tarihiden itibaren 1 ay içerisinde tescil zorunluluğu bulunmaktadır.

Müracaat saati ve işlem yoğunluğuna göre mesai saati içerisinde en geç 17.00 da teslim edilir

104

Veraset intikali yoluyla yapılacak işlemlerde istenilen belgeler

1-Veraset İlamı (ilgili mahkemeden)
2-Veraset intikali yönünden borcu yoktur belgesi (ilgili vergi dairesinden)
3-Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi
4-Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Varis/Varisler adına)
5-Araca ait eski Tescil ve Trafik Belgeleri
6-kimlik fotokopisi
7-Yeni Tescil Belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan),
8-Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır.
9-2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
10-Varislerin kendisi veya kanuni vekilleri müracaat edeceklerdir.

Müracaat saati ve işlem yoğunluğuna göre mesai saati içerisinde en geç 17.00 da teslim edilir

105

Tescil belgesi ve trafik belgesi ile plaka zayii işlemi

1-Yeni tescil ve trafik belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)
2-Bir adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
3-Dilekçe,
4-Karayolları Muayene İstasyonundan motor şase tespiti (Muayene)
5-Zayi edilen belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.

Müracaat saati ve işlem yoğunluğuna göre mesai saati içerisinde en geç 17.00 da teslim edilir

106

Trafikten çekme işlemi

1-Yeni tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)
2-İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
3-Dilekçe
4-Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi
5-Plakalar getirilecek
6-Eski tescil ve trafik belgeleri getirilecek.

Müracaat saati ve işlem yoğunluğuna göre mesai saati içerisinde en geç 17.00 da teslim edilir

107

Hurdaya ayırma işlemi

1-Yeni tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan),
2-İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
3-Dilekçe
4-Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi
5-Plakalar getirilecek
6-Eski tescil ve trafik belgeleri getirilecek.

Müracaat saati ve işlem yoğunluğuna göre mesai saati içerisinde en geç 17.00 da teslim edilir

108

Araçlarda renk değişikliği

1-Yeni tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan),
2-İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
3-Dilekçe
4-Muayene İstasyonu'nda renk tespiti yaptırılacak.

Müracaat saati ve işlem yoğunluğuna göre mesai saati içerisinde en geç 17.00 da teslim edilir

109

Unvan değişikliği - ad, soyad değişikliği

1-Yeni tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan),
2-İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
3-Dilekçe
4-Kayıtlı olduğu nüfus idaresinden vukuatlı nüfus örneği
5-Mahkeme kararı veya evlenme cüzdanı (Şahıslar için)
6-Ticaret Sicil Kayıt Sureti ve imza sirküleri (Şirketler için).

Müracaat saati ve işlem yoğunluğuna göre mesai saati içerisinde en geç 17.00 da teslim edilir

110

Araçlarda LPG dönüşümü

1-Fatura
2-Montaj Tespit Raporu
3-İmalat Yeterlilik belgesi
4-Karayolu Uygunluk Belgesi,
5-Muayene İstasyonundan tespit yaptırılacak
6-Dilekçe
7-İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
8-Yeni tescil ve trafik belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)
9-Eski tescil ve trafik belgeleri getirilecek
10-Aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.

Müracaat saati ve işlem yoğunluğuna göre mesai saati içerisinde en geç 17.00 da teslim edilir

111

İcra kanalı ile satılan araçlar

1-icra Müdürlüğü, vergi dairesi gibi kuruluşlarca düzenlenen satış yazısı
2-Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı
3-Trafik sigortası
4-Trafik belgesi (Muayenesi bitenler için)
5-Yeni tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan),
6-iki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1).
NOT: Bir ay içerisinde ilgili trafik kuruluşuna tescil edilme zorunluluğu vardır. Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;
a)Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti, b)İmza sirküleri ibraz edilecektir.

Müracaat saati ve işlem yoğunluğuna göre mesai saati içerisinde en geç 17.00 da teslim edilir

112

Motor veya Şase değişimi

1-Motor satış senedi, gümrük Şahadetnamesi veya fatura ile satın alınan motor bloğunun girişi ile ilgili son sahibi arasındaki satışa esas belgeler
2-Garanti kapsamında değiştirilen motor bloğu için fatura ve bu motor bloğunun garanti kapsamında değiştirildiğine dair firmanın yazısı
3-Teknik belge-plan proje
4-İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
5-Yeni tescil ve trafik belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)
6-Eski trafik tescil ve trafik belgeleri
7-muayene istasyonunca tespit yaptırılır.

Müracaat saati ve işlem yoğunluğuna göre mesai saati içerisinde en geç 17.00 da teslim edilir

113

Çalınan araçlarla ilgili işlemler

1-Karakol tarafından tutulan tutanak ile Oto Hırsızlık Büro Amirliğinden çalıntı olduğuna dair belge getirilir
2-Çalındığı tarihten itibaren 1 ay geçmiş olması şartıyla, araç sahibinin istemesi halinde, savcılık veya mahalli zabıtadan alınan, çalınma olayına ait belgenin eklendiği dilekçe alınır ve trafik kuruluşunca tescil kaydı silinerek vergi dairesine bilgi verilir.
3-Araçla birlikte araca ait belgelerde çalınmış ise sahibine isteği halinde aracın kayıtlarına çalınmıştır şerhi konulduğuna dair yazı verilir.

Müracaat saati ve işlem yoğunluğuna göre mesai saati içerisinde en geç 17.00 da teslim edilir

114

Çalıntı araç bulunduğu zaman

1-Karakoldan alınacak teslim tutanağı birlikte, Oto Hırsızlık Büro Amirliğinden aracın bulunduğuna dair belge
2-Dilekçe

Müracaat saati ve işlem yoğunluğuna göre mesai saati içerisinde en geç 17.00 da teslim edilir

115

Ticariden gayri ticariye veya gayri ticariden ticariye çevirme işlemleri

1-Yeni tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan),
2-iki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1).
3-Dilekçe
4-Ticariye çevirmek için bağlı olduğu vergi dairesinden kayıt örneği.
5-gayri Ticariye çevirmek için bağlı olduğu vergi dairesinden kayıt örneği.

Müracaat saati ve işlem yoğunluğuna göre mesai saati içerisinde en geç 17.00 da teslim edilir

116

Yabancı uyruklu kişiler adına tescilli araçların yurdumuzu terk işlemleri

1-MA-MZ grubu plakalar ile diplomatlara ve NATO'ya tahsis edilen araçlara işlem yapılır.
Beş adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1),
2-Araca ait plakalar,
3-Araca ait tescil ve trafik belgeleri
4-Dilekçe
5-Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi (NATO personeli ve diplomatlar hariç).

Müracaat saati ve işlem yoğunluğuna göre mesai saati içerisinde en geç 17.00 da teslim edilir

117

(A) geçici trafik belge ve plakaları

1- A Geçici Trafik Belgesi, prototip veya yol testi ve gösterisi yapılacak araçlar ile fabrika, depo, gümrük satış yeri, teşhir yeri ve benzeri gibi yerler arasında sürülecek araçlar için imalatçı ve ithalatçı firmalar ile bu firmaların yetki verdiği araç satıcılığı yapan bayilere verilir. Bir yıl için geçerlidir. Bayiinin faaliyet gösterdiği yerin trafik kuruluşunca verilir. Her türlü hukuki ve mali sorumluluğu kabul ettiklerini beyan eden dilekçe,
2-İki adet geçici trafik belgesi
3-Şirketin oda sicil kaydı, imza sirküleri
4-ticaret sicil gazetesi
5-Harç makbuzu
6-Garanti belgesi
7-Trafik sigortası.

Müracaat saati ve işlem yoğunluğuna göre mesai saati içerisinde en geç 17.00 da teslim edilir

118

(B) geçici trafik belgesi

1-Tescili yapılmamış veya tescil ve trafik belgesi işlemleri tamamlanmamış araçlara verilir. 30 gün süre ile geçerlidir. Dilekçe
2-Trafik sigortası,
3-ÖTV Ödeme Belgesi aslı
4-Harç makbuzu
5-Aracın faturası-trafik şahadetnamesi-noter satış senedi.

Müracaat saati ve işlem yoğunluğuna göre mesai saati içerisinde en geç 17.00 da teslim edilir

119

( C ) geçici trafik belgesi

1-Satıldığı veya bulunduğu yerden tescil edileceği ve bulundurulacağı veya onarımının yapılacağı yere kadar götürülecek araçlara verilir. En fazla 6 gün süre ile verilir.Bu araçlar belirtilen güzergah dışına çıkamaz Dilekçe
2-Trafik sigortası
3-Aracın satın alındığı belge
4-Harç makbuzu.

Müracaat saati ve işlem yoğunluğuna göre mesai saati içerisinde en geç 17.00 da teslim edilir

120

Yabancı uyruklu kişiler adına araç tescili

1-Araç tescil işlemleri sırasında Türk Vatandaşlarından istenilen belgeler yabancılardan da istenir.
2-Yabancı uyrukluların araçları MA-MZ grubu plakaya tescil edilir

Müracaat saati ve işlem yoğunluğuna göre mesai saati içerisinde en geç 17.00 da teslim edilir

121

Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin ülkemizden ikinci el araç alımı

A)Yabancı gerçek veya tüzel kişilik adına tescilli bir aracın yurt dışına çıkarılmak istenmesi halinde;
1-dilekçe,
2-vergi ilişiğinin kesildiğine dair ilişik kesme belgesi,
3-Tescil ve Trafik belgeleri,
4-Plakalar,
5-Belge ve plakaları geri alınan araca yurt dışında da geçerli mali sorumluluk sigortası ibraz edilmesi kaydıyla Geçici Trafik Belge ve Plakaları verilir. B)Yabancı gerçek veya tüzel kişilere noterlerce satışı yapılan 2. el bir aracın yabancı gerçek veya tüzel kişiler tarafından Ülkemizde tescil ettirilmeden yurt dışına çıkarılmak istenmesi halinde;
1-Dilekçe,
2-noter satış senedi,
3-Tescil ve trafik belgeleri,
4-Plakalar,
5-İlişik kesme belgesi (vergi dairesinden),
6-Yurt dışında geçerli mali sorumluluk sigortası.

Müracaat saati ve işlem yoğunluğuna göre mesai saati içerisinde en geç 17.00 da teslim edilir

122

Logo

1-Araç işleticisinin ticari ad ve Ünvanı ile işletmeci kuruluşun tanıtımına yönelik reklam mahiyetindeki yazı ve resimleri aracın yan karoseri üzerinde bulunabilir. Otobüs ve minibüslerin arkalarına sadece işleticinin ticari ad ve Ünvanı yazılabilir.

Müracaat saati ve işlem yoğunluğuna göre mesai saati içerisinde en geç 17.00 da teslim edilir

123

Yabancı Plakadan gelen araçların sakınca sorma işlemi

1-Noter satışının aslı
2-Alıcının kendisi veya vekili
3-Nüfus cüzdanı

Yabancı plakanın geldiği ile sorulan sakıncaya göre

24 saat

124

Kendi adına nakil işlemi

1-Yerleşim yeri belgesi
2-Satış ve devir için borcu yoktur yazısı
3-Ruhsatlar
4-Nüfus cüzdanı

Yabancı plakanın geldiği ile sorulan sakıncaya göre

24 saat

125

Verasetten doğan nakiller

1-Veraset ilamı
2-Verasetten doğan intikal vergisi borcu yoktur belgesi
3-Varislerin veya vekilinin Nüfus cüzdanı

Yabancı plakanın geldiği ile sorulan sakıncaya göre

24 saat

126

İcra yoluyla satılan yabancı plakalı araçlar

1-Satış yazısı
2-Alıcının kendisi veya vekili
3-Nüfus cüzdanı

Yabancı plakanın geldiği ile sorulan sakıncaya göre

24 saat

127

Yabancı Plakalı araçların rehin kaldırması veya kaldırılan rehinin satışının yapılması için ilgili noterlik yazısının verilmesi

1-Ruhsatların aslı
2-Araç sahibi veya vekili
3-Nüfus cüzdanı

Yabancı plakanın geldiği ile sorulan sakıncaya göre

24 saat

İLK MÜRACAAT YERİ:

İKİNCİ MÜRACAAT YERİ:

İsim

Mustafa VAR

Komiser

Ünvanı

İlçe Emniyet Müdür v.

Yüksel KAYMAKCI

Adres

Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü

Alaca İlçe Eminiyet Müdürlüğü

Telefon

411 56 56

4115656

Faks

411 53 88

4116107-4115388

e-Posta

alaca@egm.gov.tr