Ek-2

ALACA MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI (MUHASEBE SERVİSİ)

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN

TAMAMLANMA

SÜRESİ

(EN GEÇ)

1

Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi

1-Konusuna göre;

a) İlgili idarenin yazısı

b) Mahkeme Kararı

c) İdari para cezası karar tutanağı

d) Ecrimisil İhbarnamesi

e) İlgilinin Beyanı

15 DAKİKA

2

Adli Teminat İşlemleri

1-Tahsilinde; Mahkeme Kararı

2-İadesinde;

a) Mahkeme Kararı

b) Alındı Aslı

c) Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi

15 DAKİKA

3

Teminat Alınması

1-İhaleyi yapan kurumun yazısı

2-Teminat olarak kabul edilecek değerler

15 DAKİKA

4

Kesin Teminat İadesi

1-İhaleyi yapan kurumun ilişiksizlik yazısı

2-Alındı belgesi

3-SGK ilişiksizlik belgesi

4-İhale konusu iş ile ilgili vergi borcu bulunmadığına dair belge

5-Nakit teminatların iadesinde ilgilinin banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe

6-Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi

45 DAKİKA

5

Geçici Teminat İadesi

1-İhaleyi yapan kurumun iadeye ilişkin yazısı

2-Alındı belgesi

3-Nakit teminatların iadesinde ilgilinin banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe

4-Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi

45 DAKİKA

6

Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler

1-Alındı belgesi

2-İlgili idarenin veya mahkemenin iadeye ilişkin yazısı

3-İlgilinin banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe

4-Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi

1 SAAT

7

Mahsup Belgesi Niteliğinde Muhasebe İşlem Fişi Verilmesi

Kimlik numarası veya vergi numarasını içeren dilekçe

10 DAKİKA

8

Emanet İade işlemleri

1-İlgilinin banka hesap bilgilerini ve kimlik numarasını içeren dilekçe

2-Alındı belgesi (düzenlenmiş olması halinde)

3-Gerekli hallerde idarenin iade yapılmasına ilişkin yazısı

4-Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi

30 DAKİKA

9

Kaybedilen Alındı Belgeleri için Tasdikli Suret Verilmesi

1-Dilekçe

2-Gerekli hallerde gazete ilanı

1 SAAT

10

2022 Sayılı Kanuna Göre Yaşlılık, Özürlü,Bakıma Muhtaç,Özürlü Yakını Aylığı Başvurusu

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına devredildi.

-

11

Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu kurumlarına ait her türlü bütçe giderinin gerçekleştirilmesi

Her bir ödemenin çeşidine göre Mevzuatta belirtilen belgeler.(Teslim Tesellüm tutanağı ile teslim edilen)

4 İş günü

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması
veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri : Alaca Malmüdürlüğü İkinci Müracaat Yeri : Alaca Kaymakamlığı

İsim : Nurhan VERGİ İsim : Ramazan KURTYEMEZ

Unvan : Malmüdürü Unvan : Kaymakam

Adres : Alaca Hükümet Konağı Kat.2 Adres : Alaca Hükümet Konağı Kat.2

Tel. : 364 411 5766 Tel. : 364 411 5001

Fax : 364 411 5767 Fax : 364 411 5535

e-posta : nvergi@muhasebat.gov.tr e-posta : alaca@icisleri.gov.tr